Ennenägematu tantsupidu Setomaal

Naiste kargus on vanim teadaolev seto tants FOTO: Puhka Eestis

Samaaegselt Värskas toimuva Seto Folgiga 29.-30.06.2018 läheb "Peo peal" lahti suureks tantsimiseks – sünnib kõigi aegade I Seto Tandsopido "Kagoss Kargasõ`". Umbes 300 seto rõivais tantsijat – naist, meest ja last – täidavad Seto Talumuuseumi karjakopli, et tantsida Setomaal eri aegadel tantsitud pärimustantse.  Tantsijaid saadavad seto rõivais pillimehed ja lauljad.

Tantsimine on seto leelo, rõivaste, ehete, pitsi jmt. kõrval jäänud Setomaal tahaplaanile ja on aeg pidevalt populaarsust koguvas seto kultuuris tõsta oma tantsupeo kaudu au sisse ka tants. Just niisuguse lubaduse andis tantsuõpetajast Setomaa XIV ülemsootska Piret Torm-Kriis 2017.a. Seto Kuningriigipäeval, mil teda ülemsootskaks valiti. 30.juunil 2018 kell 18 viib ta oma lubaduse täide.

I Seto Tandsopido on seto tantsu pidu, midagi seto külapeo kirmaski ja tavamõistes tantsupeo vahepealset. Seto rõivais tantsijate hulgas on nii setosid kui mittesetosid, nii Setomaalt kui mitmelt poolt Eestist. Tantsimas saab näha eri aastate Seto Kuningriikide karguse ja kasatski meistreid, teiste hulgas ka Seto Folgi muusikaprogrammi juhti Jalmar Vabarna`t,  sest nendegi esile tõstmine on üks seto tantsupeo eesmärke.

I Seto Tandsopido püüab väärtustada, populariseerida ja hoida seto pärimustantsu kui olulist osa seto kultuuris, tugevdada seto tantsu kasutamist seto kultuuriruumis. I Seto Tandsopido liidab üheks seto tantsu, laulu, pillimängu ja rõivad.  Väga suurt tähelepanu pööratakse seto riietele rõhutades iga detaili mõtestatust ning püüdes vältida suhtumist seto rõivaisse kui pelgalt esinemiskostüümi.

I Seto Tandsopido toimumine ajal, mil esmakordselt ajaloos on olemas Setomaa vald, annab setodele suurema ühtekuuluvus- ja identiteeditunde, mida kindlasti võimendab tõsiasi, et tantsijana osaleb peol Setomaa vallavanem Raul Kudre. Ühtlasi aitab I Seto Tandsopido kaasa kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ja elujõulisuse tagamisele. I Seto Tandsopido seob lapsed ja noored esivanemate kultuuripärandiga, laiendab kohalikus kultuuris osalejate hulka ning toetab seto kultuuri säilimist ka väljaspool Setomaad.

I Seto Tandsopidole tulijal tuleb arvestada, et karjakoplis ei ole tõusuga tribüüne ega nummerdatud istekohti. Kohale tasub tulla aegsasti ja olla valmis peo nautimiseks ka murul istudes või püsti seistes. Kuna pidu toimub ikkagi Setomaal, ei maksa ehmuda, et esimeseks keeleks tantsupeol on seto keel. 

Pidu lavastab Piret Torm-Kriis, muusikajuht on Evelin Leima. Vaheluuletuste autor on Leelo Tungal ja need loeb ette Meelis Kompus. Lõputantsu saateks laulab Merca. I Seto Tandsopido sünnib Eesti Vabariigi 100. ja Seto Kuningriigi 25.juubeliaastal, Euroopa kultuuripärandiaastal 2018, et olla nende tähtsündmuste vääriliseks tähistajaks Setomaal.

Tagasi üles
Back