Seto pitsi päevad Värskas, Seto Talumuuseumis

FOTO: Ingrit Kala

Setod peavad oma maad ja kultuuri kõige kaunimaks. Setomaa põllud ei ole kõige viljakandvamad ning suurte perede tõttu on maad ka vähe olnud, aga sellest hoolimata on setod olnud töökad ja osanud elada rõõmsate ning laulumeelsetena. Aegade jooksul on setode elukorralduses paljugi muutunud, aga märkimisväärne osa seto kultuuri elemente on säilinud tänaseni.

Tulge vaatama lähemalt omanäolist ja elujõulist Setomaad: http://www.visitsetomaa.ee/index.php?lang=et