Värska Vallavalitsus toetab miljööväärtuslike alade arendamist, säilitamist ja taastamist

Foto Seto taluarhitektuuri õppereisil osalejatest

FOTO: Meel Valk

Käesoleval aastal toetas Värska Vallavalitsus  2000 euroga teemaplaneeringus „Setomaa kultuuripärand“ kehtestatud aladel tegevusi, mille eesmärgiks on miljööväärtuslike alade säilitamine, taastamine ja arendamine.

Esmakordselt alustati antud projekti toetamist eelmisel aastal 1000 euroga. Toetati Nedsaja küla piirdeaedade ehitamist, raha eraldati materjalide soetamiseks. Miljööväärtuslike alade toetuse abil said Kolodavitsa külas 12 talu juurdepääsu algusesse uued talusildid, mille tulemusena paranes küla üldilme. Kolodavitsa külas toetati ka Halla kinnistul paikneva maakividest kõrvalhoone seinte renoveerimist.

Värska Vallavalitsus aitas korraldada Seto taluarhitektuuri õppereisi, kus tutvustati miljööväärtuslikke alasid, seto külatüüpe, traditsioonilisi ehitusvõtteid, piirkonna ajalugu ning traditsioonilisi ehitusmaterjale. Õppereisil osalejateks olid suures enamuses meie valla uued elanikud, kelle puhul on väga oluline, et nad õpiksid tundma kohalikku ehituspärandit ja mõistaksid oma talu seto stiilis renoveerida.

Käesoleval aastal  laekus taotlusi mullusest rohkem, kuid paraku ei jäänud kõik objektid miljööväärtusliku ala piirkonda. Otsustati toetada kahe küla, Vedernika ja Kolodavitsa külaplatside välisilme säilitamist ning arendamist. Vedernika külaplatsile eraldati raha infotahvli valmistamise ja infomaterjali trükkimiseks ning Kolodavitsa külaplatsile laud-pinkide soetamiseks. Lisaks pooldas vallavalitsus ühehäälselt Väike-Nedsaja külas asuva Kõivomäe talu omaniku esitatud taotlust laut-küüni katusekatte vahetuseks, mis parandab tunduvalt nii talu kui ka küla üldilmet.

Vallavanema Raul Kudre sõnul on valla missioon väärtustada seto kultuuri ja pärandit ning miljööväärtuslike alade säilitamise, taastamise ja arendamise toetus võimaldab säilitada tulevastele põlvedele küla miljööd ja struktuuri.

Teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand“ saab tutvuda Värska valla koduleheküljel (www.verska.ee) ehituse ja planeerimise alagrupis üldplaneeringud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles