Piiriülene koostööprojekt tipneb ettevõtlus- ja koostöökeskuse avamisega Petseris

Kolmapäeval, 20. mail avatakse Petseri ettevõtlus- ja koostöökeskus (nn Petseri seto maja), mis on valmis saanud Setomaa Valdade Liidu, Petseri rajooni administratsiooni ja Ape valla ühisprojekti „Heritage Business“ raames territoriaalse koostöö programmi Est-Lat-Rus ja Setomaa arengu programmi toetusega.

Projekti juhtpartneri, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo arvates „Saame luua muutusi, kui muudame suhtumist või olukorda. Valminud keskusest peab saama koht, kus Vene, Eesti ja Läti kogemuste ning tarkuse abil luuakse positiivseid muutusi. Selles koostöövalmis inimeste “kodus” saavad alguse ideed ja sünergiad uuteks arenguteks. Need on aga eeldused elukvaliteedi tõusuks.”

Keskuse avamise tähistamiseks toimuval konverentsil kõneleb Petseri rajooni administratsiooni juhi asetäitja Marina Jegorova ettevõtluse arendamisest Petseri rajoonis, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ettevõtlus- ja koostöökeskuse võimalustest, Ape valla juht Astrida Harju koolinoorte kogemustest kultuuripärandi, kohalike ressursside ja piiriülese koostöö kasutamisel. Veel kõneldakse Pihkva oblasti turimsipotentsiaalist, rahvusköögi kasutamisest ettevõtluses, õpilasfirmadest, Pihkva äri-inkubaatori tegevusest ning EL ja VF piiriülese koostöö kompetentsikeskuse tegevusest.

Kontserdil esinevad Eestist ansambel Kiiora, Seto miihi summ ja Sorrõseto, Udmurtiast soome-ugri kultuuripealinna külastav Karamas-Pelga küla ansambel „Invožo“, Pihkvast folklooriansambel „Ugrada“, Petserist tantsuansambel „Nadeda“ jt.

Kohalikul pärimusel põhineva väikeettevõtluse arenguvõimaluste loomisele suunatud koostööprojekt “Piirialadel kohaliku kultuuripärandi kasutamise edendamine tootearenduses – Heritage Business” on kestnud kaks aastat. Projekti raames toimusid koolitused, seminarid ja õppereisid väikeettevõtjatele, arendati kolme piirkonna koolides majandusõpet ning korraldati õpilasfirmade

kohtumisi. Värskas toimus rahvusvaheline piiriäärsete alade õpilasfirmade laat. Valmimas on praktiline käsiraamat kohaliku kultuuripärandi kasutamise kohta erinevates ettevõtlusvaldkondades nagu käsitöö, turism, kohaliku toidu valmistamine jne.

Projekti elluviimist toetasid Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 ning Setomaa arengu programm. Projekti kogueelarve on 932 389 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles