Mikitamäel ja Värskas toimub praegu valdade ühinemise teemal rahvahääletus

21. Seto kuningriigi päev Põlvamaal.

FOTO: Merike Lill

Käesoleval nädalal toimub Setomaal Mikitamäe ja Värska valla elanike rahvaküsitlus, kus vallaelanikud saavad teada anda oma arvamuse kahe valla ühinemise osas ning pakkuda ka ühisvallale nime.

Rahvaküsitlusel, mis tomub nii e-hääletusena kui on olemas ka avalikud hääletuspunktid, tuleb vastata kahele küsimusele.

Küsimusele „Millist ühinenud valla nime Teie pooldate?“ on antud kuus vastusevarianti: 1. Seto vald, 2. Põhja-Setomaa vald, 3. Värska vald, 4. Mikitamäe vald, 5. Võhandu vald, 6. muu (avatud küsimus, saab märkida oma ettepaneku).

Teiseks küsitakse: „Kas toetate Värska ja Mikitamäe valla ühinemist üheks omavalitsuseks“ vastusevariantidega JAH ja EI.

Rahvahääletus lõppeb pühapäeval.

Peale rahva arvamuse teadasaamist teevad kaks vallavolikogu otsuse.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles