Enamik Mikitamäe-Värska rahvaküsitlustele vastanutest pooldab ühinemist

21. Seto kuningriigi päev Põlvamaal.

FOTO: Merike Lill

Eile lõppenud Mikitamäe ja Värska valdade ühinemisküsitlusele vastas kokku 578 inimest, kellest valdav osa toetab valdade ühinemist. Värska valla elanikud toetasid ühinemist ülekaalukalt ning Mikitamäe vallas jagunesid hääled pooleks.

Esialgsetel andmetel hääletas Värska vallas ühinemise poolt 289 inimest, vastu oli 47, kehtetuid sedeleid oli seitse. Mikitamäe vallas oli ühinemise pooldajaid 115 häält ning vastaseid 120, neli sedelit loeti kehtetuks.

„Värska vallast tulnud tulemus oli ootuspärane, arvestades enne küsitlust läbiviidud avalikke arutelusid,“ sõnas Värska volikogu esimees Vello Saar. „Rahva poolt on meile antud väga tugev signaal ühinemise suunas. Jääme nüüd ootama Mikitamäe volikogu otsust, kes on tegelikult olnud kogu protsessi algataja.“

„Mikitamäe küsitlus näitas, et kumbki arvamus ei saavutanud valdavat ülekaalu ja nüüd tuleb volikogul see otsus langetada,“ kommenteeris Mikitamäe volikogu esimees Imre Liivago. „Tegelikult oli meie volikogu ju selle ühinemiskutse esitaja ning seda tehti ülekaaluka toetusega – liitumiskõneluste alustamist pooldas kohalolnud volikogu liikmetest üheksa ja üks oli vastu.“

Mikitamäe valla volikogu algatas ühinemiskõnelused Värska vallaga 26. veebruaril. Ühinemiskutsele eelnes mitu kuud kahes vallas toimunud analüüs siseministeeriumi poolt palgatud Tallinna Ülikooli ekspertide juhendamisel. Mikitamäe vallas elab rahvastikuregistri 1. jaanuari seisuga 994 inimest ning Värska vallas 1400, nii et kahe vallaühinemisel moodustub ligi 2400 elanikuga omavalitsus, mis saab territooriumi poolest olema Põlva maakonna suurim vald.

Tagasi üles
Back