Lummo Kati laululaager tõi kokku üle poolesaja seto laulu huvilise

Lummo Kati mälestuskivi avamine Nedsaja külas augustis 2015.

FOTO: Aivo Põlluäär

Augusti lõpus Värska vallas Nedsaja külas toimunud esimesest seto leelo laagrist võttis osa 65 inimest. Laager oli pühendatud Nedsaja külast pärit kuulsa seto lauluema Jekaterina Lummo (1915-1995) sajandale sünniaastapäevale, kelle auks avati külas laagri viimasel päeval ka mälestuskivi.

Lummo Kati laululaagris osales kokku 65 inimest – 30 naist, 6 meest, 13 last ning 16 õpetajat ja korraldajat. Osalejate hulgas oli nii kogenenumaid laulunaisi kui ka neid, kes laagris esimest korda seto leelot laulda proovisid.

Kolmepäevase laagri jooksul toimus kokku 40 õpituba. Laagris osalejad olid jagatud 5 koori vahel – 3 naistekoori, 1 meestekoor ja üks lastekoor. Kooridel oli kõigil üks põhiõpetaja, kuid laagri jooksul said koorid osaleda ka teiste õpetajate õpitubades. Õpitubade teemadeks olid näiteks vana helilaadi laulud, uuemad seto laulud, killõ laulmine, sõnade loomine jms. Laagris õpetasid seto laulu Janika Oras, Maret Vabarna, Andreas Kalkun, Paul Hagu, Õie Sarv, Maarja Sarv, Meel Valk, Helvi Lind ja Minna Hainsoo. Lastega käis kahel õhtul mängimas ja laulmas Setomaa ülembsootska Jane Vabarna. Lisaks õpitubadele olid laagri päevakavas ka jututoad ja vestlusringid seto leelo, rahvariiete kandmise ja identiteedi teemadel. Oma mälestusi ja lugusid seto laulust käisid rääkimas Anna Kõivo, Marika Keerpalu ja Lummo Kati tütar Linda. Laagriõhtud veedeti lõkke ümber lauldes ja pilli mängides.

Laululaager oli esimene suurem sündmus, mis toimus vastvalminud Nedsaja külamajas. Õpitoad toimusid nii uues külamajas kui ka erinevates Nedsaja küla taluhoovides. Omaette elamuseks oli Nedsaja külatänaval jalutamine, kui neljast erinevast taluhoovist kostis samaaegselt seto laulu. Laager pakkus naudinguid nii meelele kui keelele, laagrirahvale valmistas maitsvat toitu kohalikust toorainest Triin Vissel. Nii korraldajad kui ka osalejad jäid laagriga väga rahule ja laagris valitses rõõmus ja sõbralik õhkkond.

Laager algas 25. augusti hommikul ja lõppes 27. augustil, mil laagri lõpukontserdiga avati lauluema Lummo Katile mälestuskivi.

Laagri lõpukontserdile ja Lummo Kati mälestuskivi avamisele tuli kokku palju rahvast nii lähemalt kui kaugemalt. Lummo Kati tütred, lapselapsed, lapselapselapsed, endised koorikaaslased leelokoorist Leiko, Värska preester, Värska vallavanem, Setomaa ülembsootska, kohalik külarahvas ja paljud teised. Lauluema mälestuskivi püstitati Lummode talumaadele Suure-Nedsaja külla, kus külatee äärde paigutatud kivi on hästi silma paista. Lauluema mälestus jääb nüüd veel kauaks kestma ja suvine leelolaager Nedsaja külas võiks iga-aastaseks traditsiooniks kujuneda.

Laululaagri toimumist toetasid Setomaa Kultuuriprogramm ja Eesti Kultuurkapital. Mälestuskivi rajamist toetasid Eesti Kultuurkapital, Värska Vallavalitsus, Lummo Kati sugulased ja MTÜ Nedsaja Küla Selts.

Tagasi üles