Obinitsas toimub jaanuaris foorum „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõu läte“

Soome-ugri kultuuripealinn 2015 - Setomaa, Obinitsa.

FOTO: Soome-ugri kultuuripealinn 2015 - Setomaa, Obinitsa

SA Setu Kultuuri Fond kutsub 8.-9. jaanuaril 2016 Obinitsas kokku Soome-ugri külade foorumi, kuhu palutakse osalema külade esindused nii Eestist kui ka mujalt soome-ugri rahvaste juurest.

Foorumi „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõu läte“  eesmärk on arutada külakogukondade olukorda ja koostöövõimalusi ning aidata leida Vene Föderatsiooni aladel olevatele soome-ugri küladele sõpruskülad Eesti pärimuspiirkondadest.

Kultuuripealinna aasta jooksul kerkis üles mitu põnevat teemast: Kuidas kohalikud ettevõtted toetavad oma tegevusega kodukandi pärimuskultuuri? Kuidas toimub pärimuskultuuri edasiandmine koolides? Kuidas väärindada mett, arendada ja kasutada rahvuslikku käsitööd? Kuidas külakogukonnad ennast pärimuskultuuriliste tegevuste kaudu elus saavad hoida?

Kultuuripealinnas Obinitsas külas olnud folkloorikollektiivid tõid esile, et festivalide ajakavad on tihedad ja laulu-tantsu peale orienteeritud ning pole aega omavaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks.

Obinitsa kultuuripealinna korraldajad usuvad, et Soome-ugri külade foorum võiks  olla kultuuripealinnade liikumise tulemus, mis jääks ka edaspidist soome-ugri suunalist koostööd elus hoidma. Obinitsa on valmis külade koostöö koordineerimise võtma enda peale.

Soome-ugri külade foorumi esimesel päeval (8. jaanuaril 2016) peetakse ettekandeid, toimuvad arutelud ning kultuuriõhtu. Teisel päeval (9. jaanuaril 2016) on kavas ekskursiooni küladesse ja kokkuvõtete tegemine.

SA Setu Kultuuri Fond palub hiljemalt 21. detsembril 2015 endast teada anda küladel, kes soovivad saata oma esindajad foorumile.  Lisainformatsioon: +37256203374  Rieka Hõrn

KAVA

Soome-ugri külade foorum „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõu läte“

8.-9.01.2016 Obinitsa külakeskuses

08. jaanuar 2016

Päeva juhid Margus Timmo ja Aarne Leima

Kell 09.30 - 09.40

Foorumi avamine. Aarne Leima

Tervitus. Jane Vabarna, Setomaa ülembsootska

Tervitus. Marina Kaljurand, EV välisminister

Ettekanded. Head näited külakogukonna toimimisest.

09.40 – 10.30 Maailmakülä

Soome-ugri kultuuripealinn 2015. Rieka Hõrn

Ungari Püha Jüri küla.

Permi Komi Rahvusvaheline etnofuturismifestival KAMWA Hohlovka külas. Natalya Shostina

10.35 – 11.45 Elojovvulinõ külä

Elujõuline küla - unistusest tegelikkuseks. Nedsäjä küla näide. Toomas Valk

Ludarvai küla ja muuseumi koostöö. Irina Shyhaleva

Pärimuskultuuri edendamine külas folkloorirühma Olõk-Sem toel. Vassili Petrov

Kaasaegne Karjala küla Tveri oblastis. Marina Evgrafova

11.45 – 12.50 Küläh küläh

Setomaa Turism, külävüü marsruut Ülle Pärnoja

Külalistemaja Živitsa Kezis, maaturismist Udmurtias. Jevgenia Lekomceva

Projekt etno-turismi marsruut mööda karjala külasid. Karjala allikad. Oleg Evgrafov

Soome-ugri ühise turismivõrgustiku loomine Aivar Ruukel

Kell 13.00-13.45 Lõuna

13.45 – 14.50 Ütehkuuh om joudsap

Üle-Setomaaliste organisatsioonide tutvustus – Margus Timmo

Rikka Ivani pillilaagritest, Ain Raal ja noored

Peterburi ümbruse soomeugri seltside ja külade– isuri, ingeri, vadja, vepsa, Tveri karjala koostööst. Dmitri Harakka

Seto Käsitüü Kogo: Ütehkuuh om joudsap.

14.50 – 15.40 Pärimuskultuur – linn -küla-linn

Moskva udmurtide ühendusest, Udmurtia esindusest Moskvas. Marina Borodina ja Julia Karavaeva

Seto kultuur linnas. Elvi Nassar, Annela Laaneots

Pärimuskultuuri ellujäämisest linnakeskkonnas, ersa linna ja küla side. Gennadi Dulkin

15.40 - 15.50 Sissejuhatus kohvikusse. Margus Timmo

15.50 – 18.00 Foorumi mõttetalgublokk: Külade võrgustiku eesmärgid ja tegevussuunad

20.00 Õdagusüük

Kultuuriõhtu

9. jaanuar 2016

Päeva juhid Aarne Leima, Ülle Pärnoja

9.00 – 15.45 Ringsõit külades

15.45 - 16 Kohvipaus Obinitsa külakeskuses

16.00 – 18.00 Loengud

Permi-komi rahvarõivas. Vera Mehonoshyna

Permi-komi vestlussõnastik emale ja lapsele https://yadi.sk/d/RvkyZqcfmM8MS.  Vera Mehonoshyna

Zažinki pidu Arhangelskoje külas, muuseum. Albina Bajandina

Liikumine Komi rahvas. Vitaly Tebenkov

Liivi päevad Riias.

Invažo Karamas Pelga küla. Elava traditsiooni – kombestik ja suguvõsa laulud - säilitamine. Külaelust XX-XXI sajandil. Nadežda Pahomova

20.00 Õhtutee. Kokkuvõtete tegemine.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles