Setomaa Valdade Liit tunnustas säravaimaid inimesi ja tõi välja silmapaistvamad tegevused Setomaal

Setomaa Valdade Liit tunnustas 2015 aastal oma tegevusega säranud setosid ja tõi välja möödunudaastased silmapaistvad teod

FOTO: Annela Laaneots

Setomaa Valdade Liit tunnustas reedel, 15. jaanuaril toimunud seto uusaastapeol möödunud aastal Setomaal oma tegevusega enim silma paistnud inimesi ja tõi välja tublimad teod Setomaal.

Setomaa aasta inimese tiitel omistati järgmistele inimestele:

Annela Laaneots, kes on hoidnud Setomaa meediavalguse säras kogu aasta.

Vaidu Vidil, kes on käinud kaasas seto rahvaga, jäädvustanud hulga põnevaid hetki ja loonud võimaluse kõigil neile hetkedele filme vaadates kaasa elada.

Ülle Pärnoja, kes on asjatundlikult arendanud Setomaa turismikeskkonda ning väsimatult vedanud eest turismialast koostööd.

Ingrit Kala, kes oma hoogsa tegutsemisega on hoidnud pidevas arengus ja liikumises Setomaa elu paljudes valdkondades.

Tiia Saarestik, kes on lükanud hoo sisse Setomaa noortekeskuste omavahelisele koostööle ning viinud nii kokku Setomaa eri paikade noored.

 Lembit Luts tehnikaspordi käivitamise, taganttõukamise ja eestvedamise eest.

Rieka Hõrn, kes on aastaid eest vedanud Setomaa koostööd hõimurahvastega, tänu millele sai võimalikuks soome-ugri kultuuripealinn Setomaal.

Setomaa aasta sõbra tiitel omistati ajalehele Postimees, mis seadis sisse Setomaa nulga oma veebiportaalis ning viis soome-ugri kultuuripealinna ja Setomaa sündmusi paljude huvilisteni.

Setomaa aasta kõige suurema teo tiitli pälvis Soome-ugri kultuuripealinn , tänu millele Obinitsa ja Setomaa oli terve aasta 25 miljonilise soome-ugri rahva maailma keskpunkt, kus toimus üle 60 sündmuse, mida külastas üle 20 000 inimese.

Setomaa aasta teo vääriliseks pidas Setomaa Valdade Liit järgmisi sündmusi:

Nedsäjä külakogukonna ühine tegutsemine, tänu millele sai valmis Nedsäjä külamaja ja jäädvustati mälestuskiviga ja laululaagriga Lummo Kati elutöö.

Lüübnitsa külakogukonna ühine tegutsemine, tänu millele on rajatud Lüübnitsa tsässon, korda tehtud järveäärne ala, toimuvad Lüübnitsas laadad ja muud sündmused ning on turvaline naabrivalve külakeskkond.

Doris Kudre sportlikud tulemused Juunioride rattaorienteerumise MM-il.

Karel Sander Kljuzini Euroopa noorte MV III koht teateorienteerumises.

Seto Folk, mis on pakkunud mitmekülgseid meeldejäävaid elamusi Setomaa külalistele ja omainimestele ja kinnistanud nii teadmist, et Setomaa on külalislahke ja huvitav paik tulla ja olla.

Taarka Pärimusteatri lavastus non-stop SETO, mis käsitleb seto temaatikat ausalt ja siiralt, kõrgel kunstilisel tasemel noorte värskes teatrikeeles.

AS Värska Vesi toodangu Hiina ja Soome turgudele viimine Urmas Jõgeva eestvedamisel.

Setomaa noorte aktiivne ühine tegutsemine, mis paneb Setomaa elu särama ja annab kindlustunde, et Setomaa on parim paik täna, homme ja alati.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles