Oma allkirjaga saab toetada Kagu-Eesti võrdsete valdade omavalitsuse moodustamist

Kagu-Eesti valdades kogutakse allkirju ühise omavalitsuse toetuseks FOTO: Annela Laaneots

Kagu-Eestis hakati koguma allkirju Kagu-Eesti väikevaldade ühise omavalitsuse toetuseks, et kohalikud saaksid teha ise oma elu puudutavaid otsuseid ka tulevikus.

Petitsioonis on kirjas , et Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vallad on teinud omavahel ja naabervaldadega, eriti Orava vallaga, viimase kümne aasta jooksul tõhusat koostööd, mis on märkimisväärselt edendanud kohalikku elu. „Meil on rohkem ettevõtteid ühe elaniku kohta kui Eestis keskmiselt, elanike vähenemine piirkonnas on pidurdunud. Koostöös on piirkonna arenguks kaasatud lisarahastust – kümne aasta jooksul juurde pool sellest summast, mis on olnud valdade eelarves. Seda raha on vallad kasutanud teede ehituseks, turismi, kultuuri, käsitöö, hariduse ja muude eluvaldkondade arenduseks.“

Petitsioonis on kirjas, et piirkonna tugevus seisneb valdade hoomatavas suuruses ja elanike asjatundlikkuses, hoolivuses. Tuntakse kitsaskohti ja ka eeliseid ja panustatakse sinna.

„Tahame, et ka tulevikus saaksid siinsed inimesed teha oma elu puudutavaid otsuseid ise. Kuna Kagu-Eesti väikevallad on enam-vähem ühesuurused, on kõigil tulevases ühises omavalitsuses võrdsed võimalused osaleda piirkonna elu korraldamises. Mõne suurema linnaga (Räpina, Põlva, Võru) liitumise korral liigub meie elu puudutavate otsuste tegemine meist endist kaugele, teiste kätte. Meie endi sõnaõigus jääb väga väikeseks. „

Petitsiooni algatanud Meremäe noortevolikogu soovib anda vallavolikogudele teada, et võrdsete väikevaldade omavalitsus on Kagu-Eesti valdade rahva tõeline soov ja tahe! „Nii jäävad meie vallad ka edaspidi meie koduks, kus on hea olla ja kuhu on hea tulla.“

Petitsioonile saab alla kirjutada: http://petitsioon.ee/kaguvald

Tagasi üles
Back