Kui seto vallad ühinevad, panustavad ettevõtjad sinna täiendavalt miljon eurot

Seto Folgi avamine 2015 aastal Obinitsas FOTO: Aarne Leima

Ettevõtjad leppisid kokku, et panustavad 1 miljonit eurot piirkonna arengu hoogustamiseks ja elanike heaolu tõstmiseks kui praegused seto vallad ühinevad ühisesse omavalitsusse nagu võimaldab haldusreformi seadus.

Praeguseks on seto ettevõtjatel koos 1 miljon eurot. Seto Kongressi Vanemate kogu kutsub kõiki teisi piirkonna, seto päritolu või seto kultuuri oluliseks pidavaid ettevõtjaid algatusega ühinema, mida saab teha oma soovist Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanemale Aarne Leimale märku andes.

Ettevõtjad peavad oluliseks piirkonna jätkusuutlikku arengut ning leiavad, et üks kohalik omavalitsus annab paremaid võimalusi koostööks piirinaabritega ja rääkida läbi riigiga ühtse piirkonna regionaalarengu eest seismisel.

Eriti rõhutavad nad Setomaa valdade senist edukat koostööd, mis  tegutsedes ühtses kultuuriruumis on kutsunud esile positiivsed arengud nii ettevõtluses kui ka oma kultuuri hoidmises ja mida ei ole mõistlik lõhkuda.

Seto ettevõtjate investeeringut piirkonda hakatakse kasutama juhul kui seto vallad on peale haldusreformi ühises omavalitsuses. Selleks valmistatakse Seto Kongressi Vanemate Kogu poolt ette jaotamise kord ja antakse peale omavalitsuse moodustamist teada.

Raha kokku pannud ettevõtjate nimesid praegu ei avalikustata. Leima märkis, et osad ettevõtjad ei soovigi avalikkuse tähelepanu ja need kes selleks valmis on, räägivad sellest õigel hetkel ise.

1 miljon seto ettevõtjate raha on sama palju lisaks, kui seto vallad saaksid riigilt vabatahtliku ühinemise korral.

7. juunil riigikogus vastu võetud haldusreformi seadus võimaldab luua Eesti kagupiiri äärde kohaliku omavalitsuse, kus elab vähemalt 3500 elanikku ja mis moodustatakse vähemalt nelja ajalooliselt, kultuuriliselt ja geograafiliselt seotud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumidest või nende osadest, mis piirnevad Eesti Vabariigi kontrolljoonega.

Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem Aarne Leima ütles Postimehele, et Setomaa ühine vald moodustatakse nelja kontrolljoone ääres oleva valla baasil ehk Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallast ning Misso valla Luhamaa osast.

«Tänase seisuga on teistele ettepaneku teinud Värska vald. Mikitamäe vald on võtnud läbirääkimised vastu. Meremäe vald ettepanekut vastu võtnud ei ole, aga osaleb protsessis vaatlejana. Misso vallal on küll ametlikult Rõuge suund prioriteediks, aga Luhamaa rahvale valla Setomaa nurgas on enamiku elanike soov ühineda Seto vallaga. Seda on nad kinnitanud ka oma allkirjadega. Loodame, et Misso vallavolikogu aktsepteerib Luhamaa elanike soovi ühineda Seto vallaga,» rääkis Leima.

«Piirkonna tuntus ja hea maine on olulised ka ettevõtjatele, nii Setomaal tegutsevatele tootjatele kui ka siin piirkonnas teenuseid osutatavatele ettevõtjatele. Ettevõtluses tagab edu eelkõige see, kui suudetakse oma toodete või teenustega turul eristuda. Just seepärast näevad Setomaa ettevõtjad , et tuleb jõulisemalt hakata turunduses kasutama piirkonna  erisusi. Selleks aga, et saaks selgemalt rääkida piirkonnast, selle  erisusest ja luua eeldusi arenguks, peab olema ka üks haldusterritoorium,» rääkis Leima.

Tagasi üles
Back