Setod kogunevad seitsmendale hariduskonverentsile

FOTO: Setomaa Rahvahariduse Selts

Reedel, 9. detsembril kogunevad setod VII Setomaa hariduskonverentsile, et arutada teemal „Minna, jääda või tulla“.

Hariduskonverentsi avab oma pöördumisega Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem Urmet Itse. Setomaa ülembsootska Aarne Leima kõneleb ettevõtluse teemal. Setomaa Valdade Liidu kultuurinõunik Aare Hõrn räägib setode 100 aastasest kogemusest jäämisel, minemisel või tulemisel. Sigre Andreson räägib oma pere kogemusest „Miks me tulime ja miks me jäime? Meie pere 15 aastat Setomaal.“

Setomaa Valdade Liidu juht Margus Timmo teeb ettekande teemal „Seto keel, kultuur ja kombed, kas need jäävad kestma?“.  Meel Valk annab ülevaate „Noored Setomaale“ toetuse esimesest aastast. Seto kultuuri õppimisest ja hoidmisest väljaspool Setomaad kõneleb sootska Annela Laaneots. Setomaa ajalehe peatoimetaja Kauksi Ülle räägib teemal „Haridus peab olema me ülim eesmärk tulevikus“. Sootska Õie Sarv küsib oma ettekandes, et kas seto keel on mõtlemise keel. Inimeste haaramisest Setomaa tegemiste juurde räägid sootska Ahto Raudoja.

Setomaa hariduskonverents toimub Mikitamäe koolimajas algusega kell 13.15. Konverentsi korraldavad Setomaa Rahvahariduse Selts ja Mikitamäe kool, toetab Mikitamäe vallavalitsus.

Tagasi üles
Back