Kohalik rahvas saab avaldada arvamust Setomaa tuleviku kohta

Külavüü turismimarsruudi infostend Obinitsas

FOTO: Ülle Pärnoja

Ajaloolise Setomaa elanikud saavad küsitlusel avaldada arvamust, kas nad toetavad või ei toeta Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga ühendamist Setomaa vallaks.

Arvamust saavad avaldada Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ning Misso valla Luhamaa nulga elanikud. Küsitluse korraldab Põlva maavalitsus koostöös Meremäe, Mikitamäe, Värska ja Misso vallavalitsusega.

Küsitlus viiakse läbi selleks, et valitsus saaks haldusreformi käigus valdade ühinemise kohta teha kaalutletud otsuse, mis võtab lisaks olemasolevale informatsioonile arvesse piirkonna kultuurilist eripära ja kohalike elanike soove.

Arvamust saab avaldada 26.–29. jaanuaril küsitluspunktides ja elektrooniliselt aadressil www.volis.ee, samuti saab avalduse alusel hääletada kodus.

Küsitluspunktid on avatud neljapäevast, 26. jaanuarist kuni pühapäeva, 29. jaanuarini iga päev kell 10–18

•           Värska vallamajas,

•           Mikitamäe vallamajas,

•           Meremäe vallamajas,

•           Obinitsa külakeskuses Meremäe vallas ja

•           Luhamaa nulgas Collade Tolliagentuuris.

Kodus hääletamise avaldust saab esitada telefoni teel 29. jaanuari keskpäevani

•           Värska küsitluspunktile telefoninumbril 51 33 960

•           Mikitamäe küsitluspunktile telefoninumbril 795 4433

•           Meremäe, Obinitsa ja Luhamaa küsitluspunktidele telefoninumbril 786 8301.

Elektrooniliselt saab arvamust avaldada alates 26. jaanuari hommiku kella 8-st hommikul kuni 28. jaanuari õhtu kella 20-ni aadressil www.volis.ee.

Tagasi üles
Back