Esinduskogu kutsub toetama Setomaa valda

Seto Kongressi Vanemate Kogu Liikmed Seto Kongressil 2014. aastal

FOTO: Annela Laaneots

Seto rahva esinduskoguna tegutsev Seto Kongressi Vanemate Kogu kutsub kõiki Setomaa elanikke hääletama eelseisval rahvaküsitlusel Setomaa valla loomise poolt.

Vanemate Kogu üleskutse tuleneb 2014. aastal Värskas toimunud XI Seto Kongressi otsustest, kus kongressi saadikud väljendasid ülekaalukat poolehoidu ühise omavalitsuse moodustamiseks Mikitamäe, Värska, Meremäe valla ja Luhamaa nulga praegustel aladel. Ühise omavalitsuse loomist eeldab ka nelja valla poolt koostatud ja Seto Kongressi poolt heaks kiidetud „Setomaa arengukava 2014-2020“ mille täitmise jälgimine usaldati Vanemate Kogule.

Seto Kongressi Vanemate Kogu peab oluliseks rõhutada, et hääletus ei puuduta elanike poes, koolis või arsti juures käimiste harjumusi. Nii nagu need toimuvad ka täna paljuski valla piiridest sõltumata, samamoodi jäävad need toimima ka edaspidi. Käesolev hääletus puudutab seda, kas tulevasi kohaliku tähtsusega otsuseid hakatakse ka edaspidi vastu võtma siinsamas koha peal, või liiguvad need lähimatesse linnadesse.

Samuti paneb Vanemate Kogu kõigile Setomaa elanikele südamele, et äärmiselt oluline on iga rahvastikuregistri järgi Setomaal elava inimese osalemine eeloleval rahvaküsitlusel. Tulemus saab suure tõenäosusega sõltuma otseselt valimisaktiivsusest. Sellel nädalal on veel igaühel võimalus anda oma poolt hääl ühtse Setomaa toetuseks ja ajaloolise kultuuripiirkonna säilimiseks!

Iga hääl loeb ja määrab meie kõigi tulevikku!

Küsitlusele saavad vastata Mikitamäe, Värska, Meremäe valdade ning Misso valla Luhamaa nulga külade elanikud 26.-29. jaanuarini valdade keskustes avatavates küsitluspunktides ning 28. jaanuarini e-hääletades aadressil www.volis.ee

Tagasi üles
Back