Margus Timmo: tervitan seda päeva armastusega südames

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo

FOTO: Erakogu

Neli päeva kestnud küsitlus Setomaa valla moodustamise kohta on lõppenud ja tulemused on muljetavaldavad. Osales 57,5 % elanikest. Setomaa omavalitsust soovib 76,9 % kõigist vastanutest, kõigis valdades üle 60 % vastanutest. See tähendab, et Setomaa senised arengud ja valdade koostöö said heakskiidu. Inimesed on lootusrikkad tuleviku suhtes ning soovivad teha otsuseid ja juhtida ise muutusi Setomaal.

Suur tänu kõigile, kes leidsid võimaluse nelja päeva jooksul oma arvamuse avaldamiseks!

77%  toetus on võimas mandaat Setomaa elanike huvide eest seismisel.

Samas oli üsna suur arv ka neid inimesi, kes ütlesid „EI“. See on märguanne muutuste eestvedajatele, et kõik inimesed ei tunne end veel kaasatuna, ei tunne põnevust koosloomisest ja ühistest tegemistest. See on meile kõigile väljakutse tulevikuks, kuidas veel rohkem inimesi osaleks oma mõtete ja jõuga Setomaa arengueelduste loomisel ja isemajandamise võimekuse kasvatamisel.

Seto kultuur saab jääda kestma, kui kohalik majandus ja kultuur on omavahel seotud. Kultuur annab ettevõtlusele konkurentsivõime ning majandus toetab kultuuri arengut ja püsimist. Setomaal on väga selge identiteet ja oma lugu. Võib öelda et Setomaa on kui elav muuseum oma toimivate traditsioonidega, seepärast peavad selle piirkonna arengut puudutavaid otsuseid tegema selle kultuuripiirkonna inimesed. Need on kolme valla ja Luhamaa nulga elanikud - erinevate organisatsioonide eestvedajad, vallavalituse töötajad ja ametnikud, ettevõtjad, lavastajad, näitlejad, kirjanikud, teadlased, õpetajad, lasteadnikud, lapsed ja õpilased, katlakütjad, koristajad, käsitöölised, kalmistuvahid, heakorratöölised, postiljonid, perearstid, põllumehed,  koduperenaised, vanaisad ja vanaemad, muusikud ja leelonaised jne...

Tänan teid kõiki, kes te teete oma igapäevast tööd ja annate sellega oma panuse Setomaa arengusse ja heaolusse.

“Jumal aitab neid, kes end ise aitavad.” Aischylos (525-456 eKr)

Ma tervitan seda päeva armastusega südames!

Sügava tänukummardusega,

Margus Timmo

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees

Tagasi üles
Back