Täna ja homme toimub Setomaal rahvaküsitlus Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas

Seto lauluema kuju Obinitsas.

FOTO: Annela Laaneots

12.-13.juulil 2017 toimub rahvaküsitlus Mikitamäe, Mremäe, Värska ja Misso valga Luhamaa nulga elanike arvamuse väljaselgitamiseks loodava Setomaa valla maakondliku kuuluvuse osas.

Küsitluslehele on kantud küsimus: „Kas toetate loodava Setomaa valla kuulumist Põlva maakonda või Võru maakonda?" vastusevariantidega „Põlva maakonda" ja „Võru maakonda".

Küsitlusest on õigus osa võtta kohaliku omavalitsuse vähemalt 16-aastasel elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt neis valdades.

Elektrooniliselt saab hääletada Põlva maavalitsuse, Võru maavalitsuse, Mikitamäe ja Värska vallavalitsuse veebilehe kaudu ning veebikeskkonnas VOLIS aadressil www.volis.ee kolmapäeval, 12. juulil 2017 kell 8.00 kuni kella 20.00-ni.

Küsitluspunktis saab küsitlusele vastata 13. juulil kell 10.00 – 20.00. Küsitluspunktid asuvad:

1.Meremäe küsitluspunkt – Meremäe Vallavalitsuses Meremäe külas .

2.Luhamaa küsitluspunkt – Collade tolliagentuuri ruumides Lütä külas Missos (Luhamaa küsitluspunktis saavad küsitlusele vastata Misso valla  Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Tserebi ja Toodsi külade elanikud).

3. Mikitamäe küsitluspunkt - Mikitamäe Vallavalitsuses

4. Värska küsitluspunkt - Värska Vallavalitsuses

Vabariigi Valitsus otsustas Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla ühendamisel ning Misso valla kuueteistkümne küla üleandmisel moodustada haldusreformi käigus uue omavalitsuse – Setomaa valla. 6. juulil otsustas valitsus, et Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustamiseks küsitakse piirkonna elanike arvamust ning selleks tegi valitsus Võru ja Põlva maavanemale ülesandeks viia läbi elanike küsitlus kogu ühineval territooriumil.

Tagasi üles