Värska Muusikakool tähistas 20 sünnipäeva

Värska Muusikakool tähistas 20ndat sünnipäeva

FOTO: Värska Muusikakool

Värska Muusikakool sai 20-aastaseks, mida 18. novembril tähistasid muusikakooli juubelipeol nii kooli vilistlased, õpetajad, õpilased kui lapsevanemad. 3. novembril autasustas Põlva Maavalitsus Värska Muusikakooli tänukirjaga „PÕLVAMAA AASTA HUVIKOOL 2017“ .

Vaata fotogaleriid Värska muusikakooli juubelisündmuselt, kus teiste seas musitseerivad ka üle Eesti ja kaugemalgi tuntud pärimusmuusikud, Värska muusikakooli vilistlased Jalmar Vabarna, Evelin Leima jt.

Värska Muusikakoolis käivad nii Värska valla noored kui ka muusikahuvilised kõrvalvaldadest. Õpetatakse klaverit, viiulit, akordioni, kitarri, väikekannelt, karmoškat, plokkflööti, pop-jazz laulu ja üldainetest muusikalugu, solfedžot ja ansamblimängu.

Muusikakooli saab õppida igas vanuses - on koolieelikutele eelklass, noorem aste (1.-4. kl.), vanem aste (5.-7. kl.), lisa-aastad ja täiskasvanute õpe.

Värska Muusikakool väärtustab pärimusmuusikat, sealhulgas elustades ja edasi kandes seto traditsioonilist viiuli-, kandle- ja karmoškamängu. Alates 2008-ndast aastast osalevad õpilased iga-aastastel Üleriigilistel pärimusmuusikute võistumängimistel, kus on tänaseni saavutatud väga häid tulemusi.

2016. aasta lõpus jõuti lõpule muusikakooli klasside renoveerimisega. Ligi 40 000 euro eest  paigaldati seintele heliisolatsioon ja topeltuksed, vahetati aknad ning kogu elektrisüsteem. Põrandad lihviti ja ruumid värviti ning viimistleti. Töid rahastas EAS ning ligi kolmandik tuli Värska valla eelarvest. 2017. aasta alguses jätkus klasside korrastamine ja sisustamine õppetööks. Tänaseks on koolil olemas kvaliteetne ja mitmekülgne pillipark, mida erinevate projektide abiga pidevat täiendatakse.

Värska Muusikakool on andnud välja 3 CD plaati, kus mängivad muusikakooli õpilased ja õpetajad: 2010 - CD “Trallikud”, 2014 - CD “Me armastame akordionit”, 2015- CD “Kiiga tõistmuudu”. Kooli karmoškaansambel, kus mängivad koos nii õpilased kui ka täiskasvanud õppurid valmistab ette materjali järgmise CD väljaandmiseks.

Värska Muusikakoolist on välja kasvanud mitmeid ansambleid, seal hulgas üle Eesti kuulus bänd Zetod, samuti on mitmed noored leidnud oma kutsumuse just muusikakoolist ja suundunud edasi õppima muusikat.

Hetkel õpib Värska Muusikakoolis 43 õpilast ja 7 täiskasvanut. Vaatama sellele suudeti 2016. aasta sügisel moodustada 14-liikmeline pilliklubi ja pääseda Noorte Laulu- ja tantsupeo “Mina jään” raames toimuvale rahvamuusikapeole.

Kool pakub oma õpilastele pidevalt esinemisvõimalusi, korraldades erinevaid kontserte ja sündmusi nii koolis kui ka vallas, teeb tihedat koostööd oma valla asutustega ja teiste organisatsioonidega. Aprillis 2017 toimus traditsiooniline Laste Laulupäev, mida muusikakooli õpetajad korraldasid juba 23-ndat korda.

2017. aasta uueks sündmuseks oli Minilaulupäev, mis toimus emadepäeva auks ja kutsuti ellu selleks, et pakkuda enamatele lastele esinemisvõimalusi. Mõlemast laulupäevast võtsid osa ka Mikitamäe Kooli õpilased. Suvel esineti seto suurüritustel Seto Folk ja Seto Kuningriigipäeval Luhamaal. 2017. aastal on koolis käimas mitmeid projekte, mis muudavad noorte õppimisvõimalused mitmekesisemaks: “Koolikontserdid Värska Muusikakoolis”, “Karmoškaansambli tegevustoetus”, “Pilliklubi tegevustoetus”, “Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide otsetoetus”, “Rahvariided Värska Muusikakooli pilliklubile”, “Uue pianiino soetamine”.

Värska Muusikakoolis on aegade jooksul töötanud palju õpetajaid: Maaja Glaser, Heli Haring, Epp Karro,  Marko Mägi, Ene Koppel, Tiina Ilves, Siiri Karar, Sirje Tamra,  Jane Lööndre, Signe Saarniit, Tiiu Koit,  Marju Villak, Juta Püvi,  Viivika Kooser, Jalmar Vabarna, Toomas Valk, Rita Marits, Helen Truija, Meelike Kruusamäe, Kristjan Priks, Sakarias Jaan Leppik ja Ott Kaasik.

Värska Muusikakoolis alustati õppetööd 1997 aasta 1. septembril.

Tagasi üles