Teisipäeval antakse üle Anne Vabarna nimelised omakultuuripreemiad

Tänavused Anne Vabarna preemia laureaadid

FOTO: Igor Taro

Teisipäeval, 19.detsembril antakse kahekümne teist korda välja Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat, käesoleva aasta laureaadid on leelokoor Kuldatsäuk, Õie Sarv ja Heiki valk.

Preemia antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Preemiad antakse kätte Anne Vabarna omakultuuriõhtul 19. detsembril. Anne Vabarnale pühendatud päev algab kell 14.30 mälestusminutitega lauluema haual Värska kalmistul. Omakultuuripreemiate üleandmine ja laureaatide õnnitlemine toimub samal päeval kell 18.00 Värska Kultuurikeskuses eelmise aasta laureaatide Jane Vabarna ja Annela Laaneotsa juhtimisel.

Käesoleval aastal hindas komisjon ühehäälselt vallasisese preemia vääriliseks leelokoori Kuldatsäuk aktiivse, viljaka seto omakultuurialase tegevuse ja tutvustamise eest Eestis ning välismaal, mis kulmineerus kahe kontserdiga Belgias. Belgiasse tõi Eesti EL Nõukogu eesistumise kultuuriprogramm Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kontserdilavale kokku seto leelo, Belgia kammerkoori ja Veljo Tormise muusika. Leelokoor Kuldatsäuk on 2017. aastal seto kultuuri ja leelo tutvustamiseks selga pannud seto rahvarõivad 55 korral. Nad on alati nõus osa võtma Värska valla sündmustest nagu Seto Folk, Leelopäev, Seto Talumuuseumi üritused. Samuti ka väljaspool Värskat toimuvatest üritustest nagu Seto Kuningriik, Radaja festival, Leelokonverents. Leelokoori Kuldatsäuk liikmetel on oma osa ka 2017. aastal filmitud J. Pääsukese elust pajatavat filmis.

Vallavälise preemia saavad Õie Sarv kolmanda Leelokonverentsi korraldamise eest ning Heiki Valk raamatu Missions du musée de l'homme en Estonie - Boris Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) ilmumise eest prantsuse, eesti ja vene keeles. Raamat on oluline Setomaa uurimuslik materjal aastatest 1937-1938.

Õie Sarv on väsimatu seto pärimuskultuuri hoidja ja säilitaja, kes korraldas 2017. aastal juba kolmanda leelokonverentsi. Leelokonverentsil toodi esinejate poolt välja hea seto keele oskuse olulisus, korrektne rõivastus, raskused traditsioonilise laulu ja tänapäevane elu- ja esinemislaadi ühendamisel, samuti ka hirmud ja küsimused tulevikuliste arengute kohta. Sel aastal osales Õie lisaks õpetajatena Lummo Kati laululaagris ja Pärimustantsu festivalil Sabatants, lisaks tutvustas koos tütre Maarjaga seto kultuuri Poola Rahvuslikus Etnograafiamuuseumis ning osales konsultandina mängufilmi “Mehetapja/Süütu/Vari” juures.  Lisaks töötab osalise tööajaga ka Obinitsa Muuseumis.

Anne Vabarna oli seto lauluema, regivärsiliste eeposte Neio koolulaul & Suurõq sajaq ning seto eepose Peko looja.

Omakultuuriõhtule on oodatud kõik seto omakultuuri austajad ja viljelejad. Vabarna preemia väljaandja on olnud nende aastate jooksul endine Värska vald, äsjane Setomaa vald. Toetab Setomaa Kultuuriprogramm.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles