Setomaal tunnustati 2017 aastal enim silma paistnuid

Setomaa sajandi teoks kuulutati Setomaa valla loomine. Vasakult: Setomaa Valdade Liidu juht Margus Timmo, Setomaa volikogu esimees Rein Järvelill ja Setomaa vallavanem Raul Kudre. FOTO: Annela Laaneots

13. jaanuaril Värskas toimunud Setomaa vana-uusaasta peol tunnustas Setomaa Valdade Liit 2017 aastal Setomaal enim silma paistnud isikuid, ettevõtmisi ja organisatsioone.

Setomaa sajandi teoks kuulutati Setomaa valla loomine, mille tegid teoks Setomaa valdade elanikud väljaspool valda elavate mõttekaaslaste toel.

Setomaa aasta sõbra tiitli pälvis Tiit Niilo, kes ihu ja hingega aitas luua ühist Setomaa valda. Setomaa aasta sõbra tiitli 2017 pälvisid ka peaminister Jüri Ratas ja Vabariigi Valitsus Setomaa valla kokkuköitmise toetamise eest.

Setomaa aasta sõber 2017 on ka Natalia Petrovna Dubrovskaja Irboska muuseum-kaitseala ja selle filiaale Radajal ja Petseris rahvusvaheliste seto etnokultuuri festivalide „Setomaa. Perridõ kokkotulõk” korraldamise eestvedamise eest juba 10. korda.

Setomaa aasta tegu 2017 tiitli pälvisid Siberi seto kultuuri päevad ja Siberi seto delegatsiooni osalemine XXII Seto Kongressil, ühtlasi tänab valdade liit korraldajaid - Siberi seto kogukonda, Krasnojarski eesti rahva kultuuriautonoomiat „Eesti“ ja selle eestvedajat Vera Oinetsi.

Setomaa aasta heategu 2017 kuulub UAB MT GROUPi  ja RVT EHITUS GROUPile Värska vallas tehtud jõulukinkide eest ning valdade liit tänab lahkeid kinkijaid hooliva märkamise ja tegutsemise  eest. Tunnustuse Setomaa aasta heategu 2017 pälvis ka Marmil OÜ, kes tegi jõulukingitused Setomaa valla suurperedele.

Setomaa aasta elupäästja 2017 on Siim Vako, kelle kiire ja oskuslik tegutsemine Värska veekeskuses päästis ühe lapse elu.

Setomaa aasta muusikateo auhinna pälvis Treski Küün aastaringse tegutsemise eest ja valdade liit tänas Treski Küüni meeskonda Setomaa kultuurielu silmapaistva rikastamise eest.

Setomaa aasta kirjandustegu 2017 on “Tsillokõsõ printsi” ja illustreeritud “Peko” väljaandmine ja seeläbi setokeelse lugemisvara rikastamine kirjastuse Seto kiri poolt.

Setomaa Valdade Liit tänas ka Setomaa pärimusõppe vedosnikku Nele Reimanni, kes on vedanud ja hoidnud pärimuskultuuri õpetamist Setomaa koolides 2007. aasta algusest.

Setomaa Valdade Liit tänas samuti Setomaa arendusvedosnikku Silja Lehtpuud, kelle eestvedamisel sai 2016-2017. aastal teoks aasta projekt „Active Age“ ning kelle eestvedamisel on ellu viidud, ellu viimisel ja ette valmistamisel mitmeid arendusprojekte.

Setomaa Valdade Liit tänas Setomaa kultuurihoidjat Evar Riitsaart, pikaajalise järjepideva loometöö eest, seto traditsiooniline ehtekunsti elushoidmise eest ning seto kultuuri tutvustamise eest Seto Ateljee-Galeriis, Obinitsa kunstisaalis ja laias maailmas.

Setomaa Valdade Liit tänas samuti Setomaa kogukonna vedosnikku Guuri Piholaant järjepideva pikaajalise tegevuse eest Obinitsa kiriku koguduse ja kogukonna kooshoidmisel.

Setomaa Valdade Liit kiitis ka Setomaa suurepäraste spordisaavutuste eest 2017 jooksus ja jooksuorienteerumises Karel-Sander Kljuzinit, suusaorienteerumises Daisy Kudret ja Doris Kudret ja käsipallis Tõnis Kaset.

Setomaa arendustegevuste järjepideva korraldamise ja Setomaa valla ühteköitmisele kaasaaitamise eest pälvisid tunnustuse Margus Timmo, Aare Hõrn ja Kaja Tullus.

MTÜ Setomaa Turism andis Treski küünile tunnustuse „Ehe Setomaa“.

Setomaa Valdade Liit tänas ka Ülle Pärnoja Setomaa Turismi pikaajalise ja tulemusliku eestvedamise eest.

Tagasi üles
Back