Setomaa noored saavad taotleda toetust kodu korrastamiseks

Setomaa perenaiste retseptiraamatu “Kostipäävä paremba’ pala’” toimub 26. novembril 2018 Taarka Tares Obinitsas

FOTO: Ülle Pärnoja

3. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2019 saavad Setomaal elavad noored taotleda toetust oma kodu korrastamiseks. Toetust saavad taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused inimesed, kelle registreeritud elukoht on Setomaa vallas.

„Noored Setomaale“ toetusskeemi eesmärk on tagada peredele paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada püsiasustus ning aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele. Maksimaalseks toetuse määraks ühe taotluse kohta on 6670 eurot.

Toetusskeemist toetuse taotlemise aluseks on Maaelu Ministeeriumi käskkirja 20.09.2018 välja antud toetusskeemi programmdokument „Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018.aastal".  

Taotlused tuleb esitada elektronpostiga aadressil vald@setomaa.ee hiljemalt 02.02.2019 kell 24.00. Käsipostiga saab esitada taotlused Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või valla teeninduspunktidesse hiljemalt 01.02.2019 kell 16.00.

Asjakohased dokumendid ja vormid on saadaval Setomaa valla kodulehelt ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.

Tagasi üles
Back