Keda tunnustati Setomaa valla Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel?

Setomaa valla aukodaniku tiitli pälvis Anna Kuremägi.

FOTO: Kelly Kittus

22. veebruaril toimus Setomaa valla Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kus tunnustati viimasel ajal tähelepänuväärselt Setomaa ellu panustajaid.

Setomaa valla teenetemedali pälvis Ingrit Kala Setomaa käsitöö ja kultuurielu igakülgse edendamise ning väga heade sportlike saavutuste eest, samuti Jalmar Vabarna seto leelo ja pärimuse järjepideva ning väga heal kunstilisel tasemel toomise eest kaasaega, mitmekülgsete kontsartsarjade korraldamise eest Treski Küünis.

Valla aukodaniku tiitli pälvis Kuremäe Anna. Setomaa vald andis aukodaniku tiitli Anna Kuremägi’le aastatepikkuse toimeka tegutsemise eest seto pärimuskultuuris. Anna Kuremägi on andnud seto keele ja käsitöömeistrina, sõnolisena, Leiko ja Kuldatsäugu leelonaisena, hindamatu panuse seto käsitöö säilimisele ja noorematele põlvkondadele edasiandmisele.

Setomaa valla aukirjad pälvisid:

Sulo Nurmeots – pikaajalise ja tänuväärse töö eest Mikitamäe Hooldekodu juhina;

Katrin Rahusoov - pikaajalise ja tänuväärse töö eest perearstina Meremäel ja Obinitsas;

Margus Timmo - Setomaa elu edendamise eest.

Setomaa valla tänukirjad omistati:

Marita ja Juhani Heilman - vabatahtliku panuse eest Meremäe Hooldekodu toetamisel;

Pavel Jõesuu - vabatahtliku töö eest Saatse külas;

Vello Jüriöö - raamatu „Uma käega – südamest“ avaldamise eest;

Olver Kaljuvee - Värska noorte korvpalli eestvedamise ja laagrite korraldamise eest;

Evi Kambrimäe - seto omakultuuri õpetamise ja seto keelse näitemängu kirjutamise eest;

Tõnis Kase - väga heade sportlike saavutuste eest;

Mariete Kena – noorte omaalgatuslike projektide eestvedamise eest;

Karel-Sander Kljuzin - väga heade sportlike saavutuste eest;

Daisy Kudre - väga heade sportlike saavutuste eest;

Doris Kudre - väga heade sportlike saavutuste eest;

Timo Kudre - väga heade sportlike saavutuste eest;

Kuldatsäuk - seto kultuuri järjepideva viljelemise ja tutvustamise eest 30.

tegevusaasta jooksul;

Aare Kuura - Vabadussõjas langenud Luhamaa meeste mälestuskogunemiste

korraldamise eest;

Kristel Kõivo - väga heade sportlike saavutuste eest;

Evelin Leima - aktiivse panuse eest seto kultuuri tutvustamisel;

Tiina Lillmaa - pikaajalise ja tänuväärse töö eest Obinitsa raamatukogu direktorina;

Mari Linnus - väga heade sportlike saavutuste eest;

Sander Linnus - väga heade sportlike saavutuste eest;

MTÜ Seto Ateljee-Galerii - silmapaistva töö eest traditsioonilise seto käsitöö

elushoidmisel ja tutvustamisel;

Raili Mõttus – Mikitamäe piirkonna aktiivse kultuurielu eestvedamise ning

Lüübnitsa sibula- ja kalalaada korraldamise eest;

Egert Naruson - väga heade sportlike saavutuste eest;

Aita Palolill - Mikitamäe Eakate Klubi eestvedamise eest;

Tuomo Palvila - vabatahtliku panuse eest Meremäe Hooldekodu toetamisel;

Elin Priks - Setomaa ja seto kultuuri turundamise eest;

Ülle Pärnoja - kostipäeva raamatu "Paremba pala" koostamise eest;

Tõnn Mihkel Raju - väga heade sportlike saavutuste eest;

Uku Pärtel Raju - väga heade sportlike saavutuste eest;

Svetlana Rattus - Lüübnitsa külaelu eestvedamise ja aktiviseerimise eest;

Emily Raudkepp - väga heade sportlike saavutuste eest;

Urmas Sarja - Lüübnitsa külaelu aktiivse edendamise ja Setomaa valla maine

tõstmise eest;

Valentina Sikk - pikaajalise ja tänuväärse töö eest meditsiiniteenuste pakkumisel

Meremäel ja Obinitsas;

Andris Smorodin - noorte omaalgatuslike projektide eestvedamise ja väga heade

sportlike saavutuste eest;

Tulve Sultson - pikaajalise ja tänuväärse töö eest Värska Lasteaias;

Riin Tammiste - teatrikunsti edendamise eest Setomaal;

Triinu-Liis Tarros - seto lastelaulude kogumiku „Kua vüüd koogulist“

koostamise, illustreerimise ja avaldamise eest;

Piret Torm-Kriis - I Seto Tantsupeo "Kagoss Kargasõ" korraldamise eest;

Maret Vabarna - silmapaistva töö eest traditsioonilise seto käsitöö ja kultuuri

elushoidmisel ja tutvustamisel.

Tagasi üles