Seto Laste Kooli eestvedamisel ilmus seto keele töövihik

Seto Laste Kooli lapsed oma koolitunnis seto keele töövihikust ülesandeid lahendamas

FOTO: Annela Laaneots

Seto Laste Kooli laste ja lapsevanemate eestvedamisel ilmus seto keele töövihik „Seto keele tüüvihk“, mis on mõeldud käesoleval seto keele aastal lastes seto keele õppe vastu põnevuse tekitamiseks.

„Kuna suurem osa tänaseid seto lapsi ei räägi seto keelt esimese keelena, on nende keeleõppe metoodika teine. Nad vajavad aktraktiivseid, eduelamusi pakkuvaid ja kaasahaaravaid õppematerjale,“ ütles Seto Laste Kooli üks eestvedaja Annela Laaneots. "Möödunudkevadine kogemus  maailma esimese setokeelse lasteajakirjaga Täheke, mis ilmus samuti Seto Laste Kooli vanemate eestvedamisel näitas, et sõnamängud on lastele väga meeltmööda ja nende kaudu õpivad lapsed keelt läbi mängu. Sõnamängude töövihik on vajalik nii Setomaal elavatele lastele kui väljaspool Setomaad elavatele seto lastele.“

Töövihikus  ülesandeid lahendades õpivad lapsed samaaegselt ka tundma Setomaad ja seto kultuuri. Nii leiab töövihikust ülesandeid, kus tuleb leida ja nimetada kõik Setomaa nulgad ehk nurgad, saab õppida seto hümni, samuti õppida tundma seto rahvarõivaid, olulisimaid tähtpäevi ja pühi ja palju muud.  Töövihikus on nii ristsõnu kui lünktekse, samuti sõnarägastikke, saab värvida ja joonida.

Ülesanded sõnamängude töövihikusse valmisid Seto Laste Kooli laste ja vanemate koostöös. „Saime Seto Laste Kooli lastelt palju häid soovitusi, milline võiks nende arvates üks huvipakkuv töövihik olla, osad ülesannnetest valmistasid Seto Laste Kooli lapsed täiesti ise,“ lisas Laaneots. „Lapsi kaasates tekitasime neis täiendava huvi seto keeleõppe vastu, tuli neil ju ülesannete ettevalmistamiseks uurida uusi sõnu, teha eeltööd. Juba tänu töövihiku ettevalmistamisele õppisid me lapsed palju juurde.“

„Meile teadaolevalt, ja vähemalt selle seitsme aasta jooksul, mil Seto Laste Kool on tegutsenud, pole seto lastele töövihikut ilmunud, mistõttu tuligi selle koostamine meil endil ette võtta,“ lisas Laaneots.

Seto keele töövihik on pühendatud  käesolevale Setomaal välja kuulutatud seto keele aastale ja  see on Seto Laste Kooli laste ja vanemate kingitus Setomaa koolide lastele, sest sõnamängude töövihiku saavad kingiks kõik Setomaa koolide lapsed.

Seto keele sõnamängude töövihik ilmus Tallinnas asuva Seto Laste Kooli laste ja lapsevanemate eestvedamisel. 2012. aasta jaanuaris  alustanud ja huviringina toimuva Seto Laste Kooli eesmärk on õpetada Tallinnas elavatele seto päritolu või lihtsalt seto kultuurist huvitatud lastele ja nende vanematele seto laulu, tantsu, mänge ja muud seto kultuuriga seonduvat. Seto Latsi Kool toimub laste huviringina kord nädalas teisipäeva õhtuti Tallinna kesklinnas Wismari tänaval.Koolis käib lapsi lasteaia-eelikutest teismelisteni. Kooli õpetaja on Helve Mets.

Seto keele töövihiku toimetaja on Annela Laaneots, keeletoimetaja Rein Järvelill, töövihiku kujundas Evelin Urm, pildid joonistas Inger Tammela ja kaanemustrid valmistas Marcus Arula.

Seto keele töövihik anti välja käesoleval rahvusvahelisel põliskeelte aastal projekti SANA toetusel. Projekt "SANA 2019: kodanikuühiskonna võrgustik põlisrahvaste keelte taaselustamiseks" ühendab organisatsioone soome-ugri põlisrahvaste keelte säilimiseks ja taaselustamiseks Läänemere piirkonnas. Projekti elluviimine kattub ajaliselt ÜRO rahvusvahelise põlisrahvaste keelte aastaga 2019, millele projekt annab omapoolse sisulise panuse. SANA 2019 ühendab järgnevat seitset partnerorganisatsiooni: Assotsiatsioon "EHHO" (juhtpartner), põlisrahvaste toetuse ja rahvadiplomaatia keskus "Nuori Karjala", Karjala Keele Kodu (Karjala Vabariik); isurite ühendus Šoikula (Leningradi oblast), MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus ("URALIC"), Seto Kultuuri Fond (Eesti) ja soome saamide organisatsioon Giellabalggis ry. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu. 

Tagasi üles