Seto Kuningriik ootab külla 3. augustil Küllätüväs

Sootskad XXV Seto Kuningriigis, 2018. aastal Lüübnitsas

FOTO: Harri A Sundell

XXVI Seto Kuningriigi päev toimub 3. augustil 2019 Setomaal, Küllätüvä külas. Setod valivad omale uue ülembsootska, samuti kuninga meistrid setodele olulistel elualadel. Kuningriigi lastepäev leiab aset 2. augustil Navikõ külas.

Seto Kuningriigi päev algab keskpäeval seto lipu heiskamisega ja hümniga, millele eelneb sootskate rongkäik peoplatsile. Seto kuningriigis sorditakse välja parimad meistrid setodele olulistel elualadel nagu toidu- ja joogivalmistamine, pillimängimine, leelo, käsitöö jne. Kuningriigi päeva kulminatsiooniks on Setomaa ülembsootska valimine, millele järgneb sõjaväe paraad, mille suurimaks relvaks on totaalne heidutusvõime.

Tänaseks on Seto Kuningriigist saanud seto rahva vaimne ühendaja ja üks märksõnadest, mille järgi setosid teatakse. Ja seda selliste sümbolite kõrval nagu seto leelo, rahvariided või õigeusk. Seto Kuningriigi lastepäeval saavad lapsed läbi mängu seto kultuuri tundma õppida.

Seto Kuningriik on setodele hea põhjus ja võimalus panna selga seto riided, saada omavahel kokku, kõneleda seto keeles ja olenevalt inimese soovidest, oskustest ja võimetest, kas koos laulda, tantsida või panustada toidukultuuri.

Seto Kuningriigi päev on setode iga-aastane kogukondlik pidustus, mis väärtustab kohalikke kultuuritraditsioone ja nende kandjaid. Seto Kuningriik on suurim traditsiooniline kokkutulemise koht setodele ja Setomaa sõpradele.

Tagasi üles