Paasapäeval ja taasiseseisvumispäeval saab Setomaal kuulata võimsat meeste laulu

Iberi koor

FOTO: Iberi koori fotokogu

18.-20.augustil toimuvad Setomaal Setu Kultuuri Fondi korraldamisel meeste laulu päevad - Miihi Laul.

Seto meestelaulu parkidele tulevad külla gruusia, suiti ja ersa meesansamblid, kes laulavad oma maa traditsioonilisi rahvalaule. „Miihi Laulul toimuvad õpitoad ja ühislaulmised. Loodame kuulda, kuidas kõlab gruusia laul seto meeste esituses ja vastupidi,“ ütles Miihi Laulu projektijuht Rein Järvelill.

Avalikkus saab kuulda meeste laulu juba paasapäeva jumalateenistusel Obinitsa kirikus ning surnuaiapühale järgneval gaalakontserdil kell 15.00 Obinitsa seltsimaja hoovis, kus toimub ka kontserdile järgnev kirmas.

„Tänavu on siis kõigil paasapäevalistel koos perede ja sugulastega meeldiv võimalus jääda natuke pikemalt Obinitsa ja kuulata võimsat meeste laulu,“ lisas Järvelill.

Taasiseseisvumispäeval annavad külalised ja seto mehed kontserte Värskas, Lüübnitsas ja Meremäel. Kõik kontserdid toimuvad 20.augustil algusega kell 16.00.

Meeste laulul astuvad rahva ette Iberi koor Gruusiast, Suiti mehed, ersa ansambel Morama, Seto Miihi Summ ja Liinatsurad.

Veel on võimalus lauluhuvilistel meestel registreeruda Miihi Laulule osalema õpitubades ja ühislaulmistel. Kogu täiendav informatsioon on leitav Miihi Laulu veebilehelt  ja Facebooki lehelt.

Tagasi üles