T, 6.06.2023

Anne Vabarna nimelise elutööpreemia saavad Õie Sarv, Sulo Nurmeots ja Helju Tsopatalo

Facebook Twitter
Comments
Õie Sarv
Õie Sarv Foto: Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Seto lauluema Anne Vabarna nimelise elutööpreemia vallasisesteks laureaatideks on käesoleval aastal pärimuskultuuri hoidjad ja kandjad Õie Sarv ja Sulo Nurmeots ning vallavälise preemia saab Helju Tsopatalo Petserimaal tehtud tänuväärse töö eest seto pärimuskultuuri hoidmisel ja edasiandmisel.

Õie Sarv pälvib elutööpreemia seto keele ja pärimuse järjepideva arendamise, hoidmise ja edasikandmise eest. Sootska Õie Sarv on kogu oma elu aktiivselt panustanud seto pärimuskultuuri arendamisse ja hoidmisesse. Ta on panustanud seto kultuuri mitmes valdkonnas aktiivse muuseumitöötajana, uurinud rahvaluulet, teinud kandeid Eesti Vaimse kultuuripärandi nimistusse, esindanud seto kultuuri väljaspool Eestit. Õie on osav käsitööline, ta on välja andnud mitmeid raamatuid ja arendab aktiivselt seto keele säilimist. Koos oma lastega õpetab ta ka seto tantsu ja laulu. Õie on leelokoori Õiõ Seto’ asutaja, Seto Kolledži Ühingu liige, ajaleht Setomaa tõlk ja erinevate artiklite autor ning Leelokonverentsi korraldaja.

Setomaa vallavalitsus annab elutööpreemia Sulo Nurmeotsale pikaaegse ja aktiivse tegevuse eest seto pärimuskultuuri hoidmisel ja edasikandmisel. Sootska Sulo Nurmeots on 20 aastat vedanud eest leelokoori Helmine, tantsinud pikka aega tantsurühmas Hõbehall, aidanud korraldada Seto Kuningriigipäevi, olnud Seto Kuningriigi Sõjaväe Ülemjuhataja ja juhatanud

sõjaväeparaadi. Sulo on inimene, kes peab oma lubadusi, ärgitab teisi ja annab kõigile võimaluse rakendada end seto omakultuuri alalhoidmisel ja edendamisel. Järgmisel aastal tähistab Sulo oma 70. juubelit.

Helju Tsopatalole antakse vallaväline elutööpreemia seto pärimuskultuuri aktiivse hoidmise ning edasikandmise eest Petserimaal. Üle 50 aasta on Helju töötanud kohalikus raamatukogus, mille kõrvalt tegeles aktiivselt ka seto kultuuri hoidmisega ning edasi viimisega. Helju Tsopatalo on alates 1978. aastast Kosselka  leelokoori liige ning 1985. aastast asus tegelema ka selle organisatoorse poolega. Petseri Seto Seltsi juhatuse liikmena 1990. algusaastatest peale on Helju andnud oma panuse Maarjapäeva kirmaste ja Talsipühade läbiviimisele Petseris.

Petseri Lingvistilises koolis asutas Helju 2001.-2002. aastal laste leelokoori „Tsirgukõsõ“ ja on juhendanud seda kümme aastat. Praegu peab Helju oma vanaduspensioni Podlesje külas, kus õpetab sealseid seto juurtega lastele Mitkovitsa kooli laulupargikeses „Marjakõsõ“ leelotamist. Mitkovitsa raamatukogusse tegi Helju muuseumitoa, kus eksponeeris oma isiklikku kogusse kuuluvaid seto riideid ja käsitööd ning tutvustas alati heameelega neid kõigile soovijatele. Kogu oma teadaoleva elu on Helju teadlikult ja teadmata pühendanud Petserimaale ja seto pärimuskultuuri säilimisele Petserimaal.

Preemiad antakse kätte Anne Vabarna omakultuuriõhtul 16. detsembril 2019. aastal. Anne Vabarnale pühendatud päev algab kell 14.30 mälestusminutitega lauluema haual Värska kalmistul. Elutööpreemiate üleandmine ja laureaatide õnnitlemine toimub samal päeval kell 16.00 Värska Kultuurimajas eelmise aasta laureaatide sootska Evar Riitsaare ja sootska Piret Torm-Kriisi juhtimisel. Kõiki laureaate tunnustatakse Setomaa valla tänukirja ja 1000€ preemiaga.

Omakultuuriõhtule on oodatud kõik seto omakultuuri austajad ja viljelejad.

Anne Vabarna nimelist elutööpreemiat antakse välja neljandat korda. Preemia väljaandjaks on Setomaa Vallavalitsus. Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest.

Sündmust toetab Kultuuriministeerium ja Setomaa Vallavalitsus.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles