Setomaa vald tunnustas tublisid kodanikke

Setomaa valla tunnustatavad EV102 aktusel FOTO: Piret Kase

Tänasel Värska Kultuurimajas toimunud Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud kontsertaktusel anti üle Setomaa valla tunnustused.

Setomaa Vallavalitsuse 3. veebruari 2020. aasta korraldusega number 59 tunnustati Setomaa valla teenetemedaliga Margus Linnamäed pikaaegse Setomaa kultuuri ja majandusliku arengu toetamise eest ning Setomaa valla aukirjaga Elenora Aidat Meremäe piirkonna kultuurielu aktiivse ja eduka eestvedamise eest ning Kaja Tullust 15 aasta jooksul Setomaa arengu edendamisel tehtud töö ja tänuväärse panuse eest.

Setomaa valla tänukirjad pälvisid:

1. Aili Kamenskaja – pikaaegse ja tänuväärse töö eest Setomaa Hooldekodus Mikitamäel;

2. Aivo Poolak – tänuväärse panuse eest doonorina;

3. Odentalia OÜ – hambaravikabineti taasavamise eest Setomaa vallas;

4. Annela Laaneots – Seto Laste Kooli eestvedamise ja lasteajakirja Täheke setokeelse ilmumise algatamise eest;

5. Daisy Kudre – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;

6. Elo Toom – Värska Muusikakooli pilliklubi juhendamise, juubelilaulupeo „Minu arm“ raames toimunud rahvamuusikapeole pääsemise ja seal osalemise eest;

7. Piret Kase FIE – pikaaegselt kohaliku põllumajandustoodangu kasvatamise ja pakkumise eest Setomaa vallas;

8. Galina Viskar – karmoškaansambli Karmona eestvedamise ja juhendamise eest;

9. Jade Lummo – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel pärimuskultuurialastel võistlustel;

10. Joosep Toom – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel piirkondlikel ja vabariiklikel õpilasvõistlustel ning -konkurssidel reaal- ja loodusainetes;

11. Karel-Sander Kljuzin – väga heade sportlike saavutuste eest kergejõustikus ja orienteerumises;

12. Karoli Arund – aktiivse ja hea koostöö eest noorsootöös;

13. Kersti Leping – julge ja kiire tegutsemise eest kriisiolukorras;

14. OÜ Kivitee Köök – ettevõtluse elavdamise eest Luhamaa piirkonnas;

15. Kristel Kõivo – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;

16. Küllätüvä küla – panuse eest XXVI Seto Kuningriigipäeva korraldamisel;

17. Mari Linnus – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;

18. Mariete Kena – aktiivse ja hea koostöö eest noorsootöös;

19. Marta Raiv – Eesti koolilaste metsapostkaardi 2019 konkursil osalemise ja žürii poolt esile tõstetud töö „Mets“ eest;

20. Meeli Härmson – Värska Muusikakooli pilliklubi juhendamise, juubelilaulupeo „Minu arm“ raames toimunud rahvamuusikapeole pääsemise ja seal osalemise eest;

21. Meeli Mets – õpilaste silmaringi avardavate loodushariduslike tegevuste eestvedamise eest;

22. Merju Viskar – tänuväärse ja pühendunud töö eest Setomaa Hooldekodu ühendamisel ja eestvedamisel;

23. Minifirma Seto KUKU – Värska Gümnaasiumi  ja Setomaa valla väga eduka esindamise eest erinevatel õpilasfirmade laatadel ja üritustel;

24. Värska Spordiklubi MTÜ – harrastusspordi edendamise eest Setomaa vallas;

25. Navikõ küla – Seto Kuningriigi latsipäeva korraldamise eest;

26. Niina Tsetshladze – pikaaegse ja tänuväärse töö eest Lüübnitsa Külakeskuse majahoidjana;

27. Olle Ilmar Jaama – väga heade sportlike saavutuste eest orienteerumises;

28. Aare Laaneots Laane talu FIE – pikaaegselt kohaliku põllumajandustoodangu kasvatamise ja pakkumise eest Setomaa vallas;

29. Piret Torm-Kriis – Seto pererühma juhendamise, XX tantsupeole pääsemise ja seal osalemise eest;

30. Raivo Kunst – kriisiolukordade lahendamisele kaasaaitamise ja vabatahtliku tegevuse eest Setomaa vallas;

31. Rein Järvelill – meestelaulu päevade „Miihi laul“ algatamise ja läbiviimise eest Setomaal;

32. Sergei Vertepov – sportlike eluviiside edendamise eest Setomaa vallas;

33. Sirje Keldrimägi – pikaaegse ja tänuväärse töö eest Setomaa Hooldekodus Meremäel;

34. Sofija Markova – Eesti karikavõistlustel võistlustantsus saavutatud auhinnalise koha eest;

35. Zoja Jerešina – koduloomuuseumi loomise eest Lüübnitsas;

36. Tiina Kadarpik – kollektiivide juhendamise ja juubelilaulupeole „Minu arm“ viimise eest;

37. Triin Parts – heade suhete hoidmise ja koostöö eest Setomaa valla ja Pihkva oblastiga;

38. Urve Kotov – pikaaegse ja pühendunud töö eest Värska Lasteaias;

39. Valdur Helm – Setomaa Naiskoori juhendamise ja juubelilaulupeole „Minu arm“ viimise eest;

40. Villem Satsi – kodanikualgatusest alguse saanud kõndimismaratoni “Seto Sada“ korraldamise eest.

Tagasi üles
Back