Sootska Piret Torm-Kriis avaldas raamatu "Rõõmokõsõ jutussõ"

Sootska Piret Torm-Kriis avaldas raamatu "Rõõmokõsõ jutussõ"

FOTO: Piret Torm-Kriis

Sootska Piret Torm-Kriis avaldas raamatu "Rõõmokõsõ jutussõ", mis sisaldab lühijutte, mis on kirja pandud tema ülembsootska ameti mahapanekust kuni eriolukorra lõpuni Eestis käesoleval aastal.

Mis maa see on, millel oma riiki pole?

Mis keel see on, mille oskajaid jääb iga päevaga vähemaks?

See maa on Setomaa ja keel on seto keel.

Praegu paikneb Setomaa kahes riigis – Eestis ja Venemaal. Eestis elavad setod on eestistumas ja Venemaal elavad setod venestumas. 

"Seto keelt hoida saavad eelkõige setod ja nende järeltulijad ise. Kõneldes seto keeles. Kirjutades seto keeles. Mõteldes seto keeles," kirjutab sootska Piret Torm-Kriis raamatu tutvustuses.

Selles raamatus on lühijutud, rõõmukillud alates tema ülemsootska ameti mahapanekust 2018. aastal kuni eriolukorra lõppemiseni Eestis 2020. aastal. Kirjutatud sellises seto keeles,

mille sootska Piret Torm-Kriis õppis oma vanaemalt Pööni külas, praegusel Venemaal.

"Mõistetavad kõigile kas esimesel, teisel või mitmendal lugemisel. Seto keele oskus on rikkus, mida ei saa ühestki keeltekoolist, üheltki koolituselt. Me kõik õpime erinevaid võõrkeeli, olles ise eestlased," ütleb Piret Torm-Kriis.

"Setomaa sootskana soovitan õppimiseks valida rariteetse seto keele neilgi, kel pole seto juuri. „Rõõmokõsõ jutussõ’“ on seto keele õppimisel heaks abiliseks," sõnab ta.

Tagasi üles
Back