T, 6.06.2023

Setomaa Vallavalitsus ootab kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Facebook Twitter
Comments
Anne Vabarna (keskel) kaaslauljatega heliplaadistamisel Tallinnas 1936. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 829.
Anne Vabarna (keskel) kaaslauljatega heliplaadistamisel Tallinnas 1936. a. Foto: P. Parikas. ERA, Foto 829. Foto: P.Parikas

Setomaa  Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale. Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal.

Välja antakse kaks 500 euro suurust omakultuuripreemiat:

preemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;

preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 16. november 2020.

Kirjalikus ettepanekus tuleb välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;

2) preemia väljaandmise aastal tehtud ja tunnustust leidnud töö kirjeldus;

3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 21. detsembril 2020 Värska Kultuurimajas.

Preemiate andmist toetab Kultuuriministeerium

Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia on auhind, mida antakse seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest. Aastatel 1995–2016 andis preemiat välja Värska vald, 2017. aastast annab preemiat välja Setomaa vald. Preemia laureaadid kuulutatakse välja ja preemia antakse üle Anne Vabarna sünniaastapäeva (21. detsembri) nädalal.

Igal aastal antakse välja kaks preemiat, neist üks inimesele või kollektiivile Setomaa vallast (varem Värska vallast) ja teine inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda. Iga nelja aasta tagant antakse välja elutööpreemiad.

Setomaal on vana laulustiil kultuurimuutustega kohanedes püsinud elavana 21. sajandi alguseni. Anne Vabarna (Anna Vabarn; Jako naan´e, 1877–1964) nimi on üks seto laulukultuuri sümboleid. Anne sündis Peipsiäärses Võporsova külas, abiellus 19-aastaselt ja kolis Värska lähedale Tonja külla, kokku sünnitas ta 9 last. Anne sai laulikuna tuntuks 1920. aastatel, alates 1930. aastatest esines ka väljaspool Setomaad: Soomes, August Pulsti korraldatud rahvamuusikute ringreisidel terves Eestis, pärast Teist maailmasõda Moskvas ja korduvalt Tallinnas. Koolihariduseta jäänud Anne lõputut laulutagavara, muinasjutte ja muud pärimust panid kirja nii tema lapsed kui paljud professionaalsed pärimusekogujad, kokku on temalt jäädvustatud ligikaudu 6000 lk. tekste. Anne lõi ise mitmeid jutustavaid värssteoseid, muu hulgas eepose seto kuningas Pekost, ta oli ka meister kõikvõimalikel teemadel improviseerima. Anne laule on korduvalt salvestatud.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles