N, 30.06.2022

Setomaal tunnustati aasta parimaid ettevõtjaid

Annela Laaneots
Setomaal tunnustati aasta parimaid ettevõtjaid
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tunnustatud ettevõtjad (vasakult) Margus Timmo, Vello Saar, Rein Kooser, Kristina Mitt ja Margus Karro.
Tunnustatud ettevõtjad (vasakult) Margus Timmo, Vello Saar, Rein Kooser, Kristina Mitt ja Margus Karro. Foto: Veiko Linnus

28. oktoobri õhtupoolikul jagati Värskas tänavu renoveeritud külastuskeskuses Reegi majas välja aasta ettevõtlustunnustused. Aasta ettevõtjaks Setomaal kuulutati Lõuna-Antsu talu peremees Rein Kooser. Tänukirjad koos Piusa savikojas valminud spetsiaalse kausiga said Politsei- ja Piirivalveamet, Värskas kauplus Lemmikut pidav Marmil OÜ, Setomaa Liit ja Värska Sanatoorium.

Värska vallavanem Raul Kudre sõnas, et tänavu aasta oli kõigile, sealhulgas ettevõtjatele keerulisem kui eelnevad ja maailmas valitsev koroonakriis jättis oma jälje, kuid samas sundis ka nutikusele.

„Setomaa ettevõtjad on sellest kõigest hästi välja tulnud ning tööd jätkanud“ sõnas vallavanem. „Eks mõneti on võidetud, mõneti kaotatud. Kergekäeliselt pole midagi kinni pandud ja on oldud väga vastutustundlikud. Kõik, kes täna tänukirjad ja tiitli saavad kindlasti väärivad seda.“

Setomaal on registreeritud ligi 300 ettevõtet.

Politsei ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligi 5000 inimest igapäevaselt selle nimel, et Eestis oleks turvaline, selgitavad meile ameti lugu ja väärtused. Lisaks PPA meeskonnale abistavad organisatsiooni tuhat vabatahtlikku, kes panustavad oma vaba aega ja energiat abipolitseinike ning vabatahtlike merepäästjatena. Kõige laiemalt kokku võetuna on PPA peamised ülesanded seotud avaliku korra tagamisega, süütegude uurimise ja ennetamisega, piiri valvamise, merepääste ning isiku Eestis viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.

PPA on jõuliselt nähtav ka Setomaa vallas. Ta on üks suuremaid tööandjaid mehitades 4 piirivalvekordonit ja tagades igapäevast turvalisust üle valla koos politsei patrullidega. PPA on saavutanud hea koostöö kohaliku kogukonnaga. Seepärast on igati mõistetav, et üks suurimaid tööandjaid siinses piirkonnas saab tunnustatud valla tänukirjaga.

Marmil OÜ, Värska kauplus Lemmik

Keerulistel aegadel on vaja kiirelt reageerida ja kohaneda tingimustega. Eriti kui käimas on kriis, mida maailm pole varem näinud. Setomaa vallas tegeleb kauba kojukandega Värska kauplus Lemmik, mis on inimesi varustanud juba 27 aastat nii toidu- kui ka esmatarbekaupadega. Idee kojukandega tegeleda tekkis teil juba aastaid tagasi ja alustasite 2018. aasta kevadel. Tänaseks teenindab kauplus kogu Setomaa valda ja lisaks ka Orava ja Räpina piirkonda. Sel aastal aga selgus, et arendatud on e kaubandust, mis aitas kriisiolukorras kohalikel elanikel turvaliselt ostelda.

Margus Karro on kutsunud üles märkama enda kõrval teisi. „Keegi ei tohi jääda üksi. Eestimaise toote ja teenuse kasutamisega toetame ka elu maapiirkondades. Peame uhked olema oma maa üle, sest see on meie rikkus ja jõud. Koos üksteist toetades saame üle kõigist raskustest,“ julgustab Karro.

MTÜ Setomaa Liit Setomaa Saatkond Tikupoisis

Läbi sajandite on setod hoidnud häid suhteid naabritega ja õppinud nendega koos elama ja koostööd tegema. Koostööks võib nimetada ka Tikupoisis, sisuliselt Eesti keskpunktis avatavat saatkonda, esindust, kus mandrieestlane ja meie külaline lähemalt või kaugelt erilise piirkonnaga esimest korda kohtuda võiks.

„Setomaa on alati mõelnud oma piiride laiendamisest ning otsinud kõikvõimalikke koostöövõimalusi ka eestlastega,“ sõnas idee üks algatajatest Margus Timmo. Saatkonnast on juba tänaseks kujunenud esmane kokkupuute punkt meie erilise kultuuripiirkonnaga.

SA Värska Sanatoorium tootearendus Tsilk

Eesti maapõues on rikkusi, mille väärindamiseks on head ideed ja teadlaste nõu tarvis. Neid rikkusi leidub loomulikult ka Setomaal. Teadlased leidsid, et Värska kuurortravikeskuse puuraugust nr. 6 ammutatav mineraalvesi on ideaalne nina limaskesta vaevuste leevendamiseks. Mõeldud tehtud, valimis maailma esimene TSILK Värska looduslikust mineraalveest nina- ja kurgusprei. See mõte ja tegu väärib Setomaa vallapoolset tunnustust.

Setomaa Aasta Ettevõtja 2020: Lõuna-Antsu talu OÜ, Rein Kooser

Äärealadel on turustamine, käibe tekitamine ja ettevõttel ellujäämine oluliselt keerulisem. Rein Kooser on ühiskondlikult aktiivne ning mitmekülgne mees, kes on löönud kaasa valla lumetõrjetöödel, on vabatahtlik päästja ja jahimees ning osaleb kahe leelokoori töös. Ettevõtlusega on ta tegelnud 21 aastat. Tema ühiskondlik aktiivsus ja ettevõtlikkus on igati tunnustamist väärt.

Märksõnad
Tagasi üles