T, 6.06.2023

Tänavuse Anne Vabarna omakultuuripreemia pälvivad Aarne Leima ja Maria Rahasepp

Facebook Twitter
Comments
Maria Rahasepp
Maria Rahasepp Foto: Erakogu

Nädala alguses kogunenud Setomaa vallavalitsuse moodustatud Anne Vabarna nimeline omakultuuri- ja elutööpreemia määramise komisjon otsustas sel aastal anda preemiad Maria Rahasepale ja Aarne Leimale. Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia on tunnustus, mis antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal.

Igal aastal antakse välja kaks preemiat, neist üks inimesele või kollektiivile Setomaa vallast ja teine inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda. Preemia suurus on 500 eurot.

Vallasisene preemia saab Aarne Leima traditsioonilise kuningriigipäeva korraldamise ja Luhama nulga tegevuste eestvedamise eest.

Tänavune Seto Kuningriigipäev oli mitmes mõttes eriline ning preemiakomisjoni liikmete arvates jõudis ka korralduslikus mõttes uuele tasemele. Peakorraldajana kaasas sootska Aarne Leima nii kuningriigipäeva korraldusse kui andis ka kuningriigipäeval esinemisvõimaluse seto juurtega või ennast Setomaaga sidunud tuntud inimestele nagu Reigo Ahven, Ithaka Maria, Kairi Leivo, Lenna Kuurmaa, Jaan Roose, Matis Leima. 

Komisjoni arvates oli see hea näide ja eeskuju sellest, et igal seto juurtega inimesel on võimalus anda oma panus seto kultuuri hoidmise ja edasi kandmise ning andmise heaks.

Aarne Leima on sellel aastal aktiivselt eest vedanud ka erinevaid Luhamaa nulgas toimunud tegevusi: koos kogukonnaga remonditi Luhamaa kirik, septembris korraldati esimene Luhamaa ubina- ja mar'alaat ning algas Luhamaa külamaja ehitus.

Samuti on Leima Setomaa vallavolikogu liige ja kultuurikomisjoni esimees, mille tööd ta samuti südamega teeb.

Maria Rahasepp pälvis vallavälise preemia lastele seto keele ja kultuuri tutvustamise ja õpetamise ning erinevate tegevuste kaudu seto kogukondade ühendamise eest.

Maria Rahasepp on suutnud ühe mütsi alla saada mitte ainult Põlvas elavad setod, olles Põlva Seto Seltsi looja, vaid aidanud seto kogukondi ka mujal. Käesoleval, kultuuriliselt keerulisel aastal on Rahasepp seto kultuuri tegemistesse haaranud seto kogukondi nii Viljandimaalt, Põlvast kui Räpinast. Ta on olnud innovaatiline ja uuendustega kaasaminev ning käesoleval aastal algatas ta projekti, mille eesmärk on väljaspool Setomaad elavatele lastele seto kultuuri tutvustamine ja seto keele õpetamine. Lisaks osales Maria Rahasepp ka Seto kongressi asemel toimunud ülemaailmsel setode ümarlaual, mis sel aastal toimus interneti vahendusel ning on olnud suureks toeks oma pojale, Rainer Rahasepale viimase luulekogude väljaandmisel.

Anne Vabarna omakultuuripreemiad antakse üle 21. detsembril kell 16.00 välitingimustes Värska Kultuurimaja juures.

Preemiate andmist toetab Kultuuriministeerium.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles