N, 30.06.2022

UNESCO kinnitas Rein Järvelille Ida-Euroopa regiooni põlisrahvaste esindajaks rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022-2032 juhtgrupis

Annela Laaneots
UNESCO kinnitas Rein Järvelille Ida-Euroopa regiooni põlisrahvaste esindajaks rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022-2032 juhtgrupis
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Rein Järvelill
Rein Järvelill Foto: Erakogu

UNESCO sekretariaat Pariisis on kinnitanud seto ülemsootska ja Setomaa vallavolikogu esimehe Rein Järvelille üheks kolmest põlisrahvaste esindajaks rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022-2032 juhtgruppi regioonist, mis hõlmab Ida-Euroopat, Venemaad, Kesk-Aasiat ja Transkaukaasiat. Järvelille nomineeris põliskeelte kümnendi juhtgruppi Eesti põliskeelte koostöökogu ja liivi esindusorganisatsioonid Lätist.

Rein Järvelille enda sõnul on osalemine juhtgrupi töös võimalus nii Eesti põlisrahvale setodele  kui ka kõigile Eesti põliskeelte kogukondadele: "Põlisrahvad ja -keeled on rikkus, mida globaliseeruvas maailmas tuleb hoida. Kuigi oma emakeele hoidmine on iga rahva enda asi, siis ilma koostöö ja riikliku toeta on seda väga keeruline ja raske teha. Usun, et läbi rahvusvahelise tunnustuse ja läbi põliskeelte kümnendi õnnestub ka Eesti põliskeelte kõnelejatel kasvatada uhkustunnet oma emakeele kasutamiseks igapäevaelus. Ja nii saame ka saja aasta pärast kuulda kaunist seto, võru, mulgi, liivi ja kihnu keelt või Kuusalu rannakeelt."  

Rahvusvahelise põliskeelte kümnendi (International Decade of Indigenous Languages) 2022-2032 kuulutas ÜRO Peaassamblee välja 2019. a detsembris, eesmärgiga pöörata tähelepanu põliskeelte kadumisele ja vajadusele säilitada, taaselustada ja edendada põliskeeli. Lisaks peab kümnend kaasa aitama sellele, et nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil võetaks ette kiireloomulisi samme põliskeelte kaitseks. Põliskeelte kümnend on jätkuks rahvusvahelisele põliskeelte aastale 2019, mida tähistati ka Eestis.

2020. a oktoobris kutsus UNESCO maailma põlisrahvaid läbi viima piirkondlikke konsultatsioone seitsmes nn sotsio-kultuurilises piirkonnas, mille tulemusel igast regioonist esitataks põliskeelte kümnendi juhtgruppi kolm esindajat.

Eesti põlisrahvaste ja põliskeelte kogukondade esindajad osalesid konsultatsioonides Eesti põliskeelte kooostöökogu kaudu, mis koondab seto, võru, mulgi, kihnu ja Kuusalu rannakeele kogukondi. Konsensuse alusel nomineeriti Eesti põlisrahvaste ja -keelte esindajaks Rein Järvelill, kelle kandidatuuri asusid toetama ka liivi esindusorganisatsioonid Lätist: Liivi Liit, Liivi kultuuri keskus ja Ventspilsi liivlaste ühendus.  

Seejärel jätkusid UNESCO esindaja osalemisel konsultatsioonid Venemaa juhtivate põlisrahvaste organisatsioonidega, mille tulemusel lepiti kokku kolmes kandidaadis: evenk Nina Veisalova (RAIPON – Vene Föderatsiooni Põhja, Siberi ja Kaug-Ida väiksearvuliste põlisrahvaste ühendus), mokšalane Vassili Nemetškin (AFUN RF – Venemaa soome-ugri rahvaste ühendus) ning Eesti ja Läti põliskeelte kogukondade esindajana Rein Järvelill. 5. jaanuaril kinnitas UNESCO sekretariaat kõik kolm kandidaati põliskeelte kümnendi juhtgruppi aastateks 2021-2023.

Võru Instituudi direktori Rainer Kuuba näeb Rein Järvelille osalemises võimalust kõigile Eesti põliskeeltele: "Seto keele kõneleja nimetamine põliskeelte kümnendi juhtgruppi on järjekordseks kinnituseks, et rahvusvaheliselt tunnustatakse eesti keele kui riigikeele kõrval ka Eesti piirkondlikke põliseid keeli. Loodetavasti on see üheks lisamotivaatoriks, et setod, võrokesed, kihnlased jne kasutaksid oma piirkonna põliskeeli senisest veel enam ning seda just eriti laste ja noortega suheldes."

Rein Järvelillele soovib jõudu ka Kihnu kultuuri hoidja Mare Mätase (MTÜ Kihnu Elav Pärimus): „Rein Järvelille valimine UNESCO põliskeelte kogusse meid kõiki esindama on suur rõõmusõnum, laetud soovist teha veelkord ühiseid jõupingutusi kaduvate põliskeelte hoidmisel. Hea pärimuskultuuri asjatundjana on tema kanda meie kõigi suured lootused, et antud ettevõtmisest on abi põliskeelte püsimajäämisel.“

Märksõnad
Tagasi üles