Seto keelt edendavad algatused kandideerivad keeleteo auhinnale

Osa Vunki Mano konkursi võidutöö meeskonnast. Vasakult: Triinu Laan, Tarmo Tagamets, Annela Laaneots, Mariko Faster. FOTO: Erakogu

Alanud on avalik hääletus 2020. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks, kandideerib ka kaks seto keelt au sisse tõstvat algatust - kampaania "Kõnõlõ mukka..." ja seto eripäraste sõnade sõnaraamat. Hääletada saab 21. veebruari keskööni. Igaühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile.

"Vunki mano" loometalgutelt alguse saanud kampaania "Kõnõlõ mukka võro kiilt!", millega koos toimus ka "Kõnülõ mukka seto kiilt" on kandideerimas 2020. aasta parima keeleteo rahvaauhinnale.

2020. aasta võru keele nädala üleskutse „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“ ideekontseptsioon kasvas välja Võru maakonna IV Vunki Mano loometalgutel. Triinu Laane eestvõtmisel kogunes töögrupp, kelle fookuses oli küsimus „Kuidas lastele ja noortele võru ja seto keelt edasi anda nii, et keel ei hääbuks ja õpetamine toimuks loomulikul viisil?“. Välja kuulutati võru ja seto keele agentide kampaania. Võro ja seto keelt oli kuulda kodus, tööl, koolis, huviringis, avalikus ruumis jne. Agendiks võis saada igaüks, kes oskab ja julgeb võro või seto keelt rääkida. Agent sai rinnamärgi ja võis soetada ametirõiva: pusa või  T-särgi kirjaga ja agendi numbriga.    

„Seto eripäraste sõnade sõnaraamatu“ väljaandmine projekti töörühma juht on Eva Saar, töörühma liikmed Paul Hagu, Inge Käsi, Maeve Leivo, Hanna Pook ja Karl Pajusalu. Toimetanud Eva Saar ja Jüri Viikberg. 

Eesti keele ja maailmapildi mõistmisel on otsustava tähendusega murde- ja sugulaskeelte uurimine ning sellealased publikatsioonid. Uurimuste abil on võimalik asjasse süüvida tänuväärselt ja teadmisi rikastavalt perspektiivilt. Pikaajalise töö viljana valminud Seto eripäraste sõnade sõnaraamat on selles vallas rõõmutegev raamat! Raamatu koostamine kestis seitse aastat. Sõnaraamat koosneb enam kui 3000 sõnast, mis on kirja pandud Setomaalt või selle naabrusest, samuti Lõuna-Eesti keelesaartelt. Sõnaraamat on oluline materjal, mis aitab säilitada seto keele rikkust ja kultuuri ning keele kasutajatel ka uusi teadmisi ammutada. Märksõnad on valitud esindama setode iseloomulikku sõnavara. Sõnaraamat on mujalt Eestist pärit inimestele põnevaks abimeheks, sest selles esitatakse setopärase vormi või sisuga sõnu, samuti palju vene laene. Nii on võimalik lähemalt tutvuda ka Kagu-Eesti õigeuskliku ja rahvaluulemaailmaga. Raamat on juba esimeste kuudega seto kogukonna poolt hästi vastu võetud. Sellest annab tunnistust kasvõi Seto Instituudi kaudu müüdud raamatute hulk. „Seto eripäraste sõnade sõnaraamat“ on valminud kolme asutuse – Eesti Keele Instituudi, Tartu Ülikooli ja Seto Instituudi – koostöös ning kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja. 

2020. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 35 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on SIIN.

Keeleteo konkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja valivad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel. 

2020. aasta parimad keeleteod kuulutatakse välja 2021. aasta märtsis.

Hääleta siin.

Tagasi üles
Back