N, 30.06.2022

Seto Kongress keskendus seto rahva püsimajäämisele

Annela Laaneots
Seto Kongress keskendus seto rahva püsimajäämisele
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
XIII Seto Kongressil valitud Seto Kongressi Vanemate Kogu
XIII Seto Kongressil valitud Seto Kongressi Vanemate Kogu Foto: Indrek Sarapuu

Täna Värskas toimunud XIII Seto kongressil võeti vastu otsused seto rahavana püsimajäämise ja seto elu edendamise kohta nii Setomaal kui ka väljaspool asuvas diasporaas. Valiti uued liikmed Vanemate Kokku, kes juhivad seto tegemisi kongressi vahelisel ajal. Esimene Seto Kongress toimus 100 aastat tagasi Petseris.

Kongress võttis vastu otsuse setode identiteedist, kus kutstakse setosid üles järgmisel rahvaloendusel märkima ennast seto keele oskajaks, panema kirja ennast setode andmebaasid, looma väljaspool Setomaad setode kogud.

Kongress otsustas anda Seto Kongressi vanemate kogule volitused ettepanekute tegemiseks ja läbirääkimiste pidamiseks Vabariigi Valitsusega ja teise riikidega kõigis setosid puudutavates küsimustes. Samuti korraldada Setomaa ja setode osalemine Kagu - Eesti piirialade või Setomaa probleemide lahendamiseks moodustatud ja moodustatavates komisjonides ja teistes institutsioonides, et Seto Kongressi otsustes kirjas pandud seto rahva sõnumid, ettepanekud, soovid ja nõudmised jõuaksid otsustajateni ning saaksid täielikult ellu viidud. Vanemate kogule anti volitus ka osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides ning läbikäimistes.

Kongress leidis, et võimalike riigi- või haldusreformide käigus peab Setomaa vald jääma üheks terviklikuks haldusüksuseks. Seto organisatsioonidel ja Setomaa vallal tuleb jätkata koostööd Eesti Vabariigi valitsusega, et riigieelarvest toetataks kultuuri, infrastruktuuri, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning inimressursi arendamist riigi piirialal. Seto Kongressi Vanemate Kogu üheks ülesandeks, koostöös teiste seto organisatsioonide, Setomaa ettevõtete ja üle ilma setode ning seto sõpradega, on tagada Setomaa Edendüsfondile vahendite hankimine.

Seto Kongresse Vanemate Kokku valiti Aare Hõrn, Aarne Leima, Vello Saar, Raivo Ristimäe, Maria Grünberg, Andreas Kalkun, Marika Ahven, Arvi Matvei, Rein Järvelill, Jane Vabarna, Raul Kudre, Margus Timmo ja Elvi Nassar. Vanemate Kogu valis enda hulgast peavanemaks Vello Saare.

Märksõnad
Tagasi üles