L, 30.09.2023

XIII Seto Kongressi memorandum

Facebook
Comments
XIII Seto Kongress Värskas
XIII Seto Kongress Värskas Foto: Harri Sundell

9.oktoobril 2021 Värskas toimunud XIII Seto Kongressil võeti vastu memorandum.

Täna, mil saab täis sada aastat esimesest Seto Kongressist, mõtleme tänuga oma esivanemate peale, kes on hoidnud meie jaoks alles seto keele ja kultuuri, kes on hoidnud ja arendanud elu Setomaal. Tänuga mõtleme kõigile setode sõpradele ja toetajatele, kes on meile ulatanud abikäe. Sügav kummardus.

Kutsume üles kõiki nii Setomaal kui väljaspool elavaid inimesi, kel on juuri Setomaal ja seto kultuuris, uhkusega tunnistama end setoks. Pangem rahvaloendusel kirja, et kõneleme oma esivanemate keelt. Liitugem tegutsevate seto seltside, leeloparkidega ja moodustagem uusi setode klubisid kõikjal laias ilmas. Andkem üksteisele oma tegemistest teada ja käigem omavahel tihedasti läbi. Hoidkem seto kultuuri enda sees ja enda ümber elusana.

Algamas on UNESCO põliskeelte dekaad, mil kogu maailmas pannakse rõhku sellele, et püsiks maailma elurikkus ning säiliksid põlised keeled. Meie, setod, lubame hoida oma keelt ja aidata teistel hoida oma keelt. Me lubame, et võtame aktiivselt osa Eesti ja kogu ilma põliskeelte püsimisele suunatud tegevustes. Iga seto võtab oma südameasjaks kõnelda igal võimalusel seto keelt, lugeda ja kirjutada seto keeles, õppida ise ja õpetada lastele ja noortele seto keelt.

Head sõbrad, kes te elate kaasa setode püüdlustele hoida seto kultuuri ja arendada Setomaad - me loodame, et te ei väsi meid märkamast ning meid toetamast. Omalt poolt lubame, et aitame ikka hoida Eesti kultuuriruumi rikkust ning toetame kõiki teisi rahvaid nende püüdlustes hoida oma kultuuri ja arendada elu oma kodukandis.

Eriti suurte lootustega vaatame tänaste seto noorte ja laste poole Setomaal ja kõikjal maailmas. Teie olete need, kelleta ei saa teoks, et seto keel ja kultuur kestaks edasi veel kolmkümmend, sada, tuhat aastat. Palume teil osaleda seto seltside, klubide, organisatsioonide, leeloparkide tegemistes. Võtke sõbrad kaasa ja tehke ka oma klubid ja seltsid ja olge koos seto kultuuris. Palume teil uurida oma suguvõsa, oma kodukoha, kogu Setomaa lugusid, lisada nendele oma põlvkonna lood ning anda need edasi.

Täna, sada aastat pärast esimest Seto Kongressi, lubame meie, tänased setod, et anname jõudumööda ja pisut enam oma panuse, et ikka saaks helget päeva näha tuleviku Setomaa. Püsigu seto keel ja kultuur. Jäägu Setomaa ikka väärt elamise ja olemise kohaks. Hoidku Jumal setosid ja Setomaad.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles