R, 8.12.2023

Seto Kongressi Vanematekogu valis uueks peavanemaks Jane Vabarna

Copy
Uus Seto Kongressi Vanematekogu peavanem Jane Vabarna koos vanematekogu liikmetega
Uus Seto Kongressi Vanematekogu peavanem Jane Vabarna koos vanematekogu liikmetega Foto: Raul Kudre

12. oktoobril kogunenud Seto Kongressi Vanematekogu valis uueks peavanemaks Jane Vabarna, otsustas järgmise Seto Kongressi toimumise aja, teha taotluse seto keele iseseisvaks keeleks nimetamiseks Eesti keeleseaduses ning nimetada Rein Järvelill rahvusvahelise põliskeelte dekaadi korralduse juhtrühma liikmekandidaadiks ka järgnevaks kolmeks aastaks.

Seto Kongressi Vanematekogu valis uueks peavanemaks Jane Vabarna. Jane Vabarna on endine Setomaa Kultuurikeskuse juhataja ja sootska. Tema kogemus ja pühendumus seto kogukonnale teevad temast suurepärase valiku sellele vastutusrikkale ametikohale. Jane suuremaks väljakutseks on järgmise Seto Kongressi läbiviimine 2024.aasta oktoobris. „Kongressini olõ-i inämp pallo aigu jäänü’. Nüüd tulõ kipõlt kokko saia’ hüä kongressi kõrraldusõ kamp, kokko säädä kongressi otsusitõ paprõ’ a’ mis päätähtsämp, saia’ kongressile kokko kõrralik seto rahva esindüs,“ kirjeldas uus peavanem oma lähima aja tegevuste eesmärke.

Vanematekogu otsustas järgmise Seto Kongressi toimumise kuupäeva. Seto Kongress XIV toimub 5. oktoobril 2024 Värskas. See on oluline sündmus, kus seto rahvas saab arutada oma tulevikku ja kultuuripärandit ning teha ühiseid otsuseid.

Vanematekogu otsustas pöörduda kultuuriministri ning haridus- ja teadusministri poole taotlusega määratleda seto keel ja võro keel iseseisvate keeltena Eesti keeleseaduses, et tagada seto keele püsimine meie tulevastele põlvedele. See samm on oluline Seto kultuuri ja identiteedi säilitamiseks ning setode emakeele väärtustamiseks.

Senine Seto Kongressi Vanematekogu peavanem Rein Järvelill nimetati rahvusvahelise põliskeelte dekaadi korralduse juhtrühma liikmekandidaadiks uueks kolmeaastaseks tegevusperioodiks. Rein Järvelill oli ka eelnevad kolm aastat seto keele rääkijate esindaja põliskeelte dekaadi korralduse juhtrühmas.

Seto Kongressi eesmärk on kaitsta seto rahva õigusi oma põlisel asualal, võimaldades neil vabalt liikuda, järgida traditsioone ja hoida sidet oma kogukonnaga. Kogukond seisab kindlalt selle eest, et Setomaa kultuur ja identiteet säiliksid ning areneksid.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles