R, 8.12.2023

Setomaa ja Rõuge vald edendavad koos lätlastega mahetoidu pakkumist koolides

Copy
Pakkudes mahetoitu haridusasutustes, investeeritakse ­kasulike toitumisharjumuste kujunemisse.
Pakkudes mahetoitu haridusasutustes, investeeritakse ­kasulike toitumisharjumuste kujunemisse. Foto: Peeter Langovits

Neli kohalikku omavalitsust Eestist ja Lätist otsustas teha koostööd tervisliku ja maitsva koolitoidu pakkumise laiendamiseks koolides ja lasteaedades, milleks algas oktoobris Eesti-Läti piiriülene koostööprojekt „Green School Dining / Roheline Koolitoit". Selle käigus otsitakse lahendusi mahetooraine osakaalu suurendamiseks ning koolirestorani kontseptsiooni juurutamiseks haridusasutustes.

Projekti partnerid Setomaalt, Rõugest, Smiltenest ja Tukumsist usuvad üksmeelselt, et tervisliku ja maitsva koolitoidu pakkumine on laste tervise ja heaolu seisukohalt väga oluline.

Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo arvates on projekt oluline mitmest aspektist: „Võru maakonnas algas tervisliku toitumise liikumine 2018. aastal. On hea, et meie lähinaabrid lätlased otsivad samuti võimalusi, kuidas rohkem pakkuda lastele tervislikku toitu. Mahe koolitoit ei ole üksnes kemikaalideta kasvatatud toit. See on ühtlasi väärtusõpetus, austustunne maa, looduse, toidu tootjate ja kokkade vastu, tahe vähendada toidu raiskamist. Lapsed saavad ise osaleda protsessis ja panustada nii tulevikku."

Projekti eesmärk on leida võimalused ning luua ühine pikaajaline strateegia mahetooraine osakaalu suurendamiseks üle 20% Setomaa ja Rõuge valla haridusasutustes. Smiltene ja Tukumsi valdades on samal ajal siht saavutada 20% mahetooraine osakaal. Lisaks tegeletakse koolitoitlustuse korraldamise kvaliteedi tõstmisega kaasates selleks aktiivselt kooliõpilasi ja -töötajaid.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit ja partnerid Rõuge vallavalitsus ning Tukumsi ja Smiltene vallavalitsused Lätist.

Projekt „Green School Dining / Roheline Koolitoit" viiakse ellu perioodil 01.10.2023-30.09.2025 ning selle elluviimist toetab INTERREG Eesti-Läti Programm 2021-2027.

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles