Ettevõtjate lubadus Setomaale miljon annetada on endiselt üleval

Setomaa.

FOTO: Aldo Luud / Õhtuleht

Seto taustaga ettevõtjate 2016. aastal antud lubadus toetada Seto ühendvalda miljoni euroga on endiselt jõus, kuid see ei saa toimuma enne, kuid uus Setomaa vald ja setode esindusorganisatsiooni reorganiseerimine on lõpule viidud ja need on normaalselt tööle hakanud.

«Lubadus on antud ja seda ei ole täna keegi maha võtnud,» ütles Seto Kongressi Vanemate Kogu liige ja eelmine peavanem Aarne Leima. «Aga kuna Setomaa elu korraldamiseks vajalikud struktuurid nagu Setomaa vald ja reorganiseeritav Seto valdade liit on vaja eelnevalt tööle saada, siis hetkel ei ole ettevõtjate lubatud toetuse kasutamine aktuaalne,» lisas Leima.

Setomaa valla volikogu esimees Rein Järvelill ütles, et praegu toimub uue valla käivitamine ja kogu energia läheb sellele.

Leima sõnul kujundatakse Setomaa Valdade Liit ümber. «Kuna enne oli neli valda, aga need nüüd ühinemisega kadusid, siis loodava Setomaa Liidu liikmeteks saavad Setomaa vald ühelt poolt ja teiselt poolt Seto Kongressi Tugiühing, ehk ülemaaline setode esindusorganisatsioon,» selgitas Leima. MTÜ Seto Kongressi Tugiühing on juriidiline kehand, mis korraldab iga kolme aasta tagant Seto Kongressi, vahepealsel ajal juhib setode koostööd Seto Kongressi Vanemate Kogu.

«Ma arvan, et Setomaa Liidu eesmärgikas on olla Setomaa arendusorganisatsioon ja ta võib olla rollis, kes osaleb selle miljoni kasutamise üle otsustamisel. Ta on Setomaa valla kõrval MTÜ-na organisatsioon, kellel on teistsugused, laiemad võimalused kui omavalitsusel,» rääkis Leima. «Tema oleks üks, kes hakkaks toimetama selle lubatud miljoniga, mis pandaks Setomaa arengusse,» lisas Seto Kongressi Vanemate Kogu liige.

Setomaa valla moodustasid eelmisel aastal Meremäe, Mikitamäe ja Värska vald ning Misso valla Luhamaa nulk.

2016. aasta juunis sai avalikuks, et Setomaaga seotud ettevõtjad pakuvad piirkonnale miljoni euro suurust annetust, kui Mikitamäe, Värska ja Meremäe vald ning Misso vallast Luhamaa osa peaksid ühinema ühtseks Setomaaks.

Leima ütles eelmise aasta algul, et vahepealsel ajal ei ole annetusest avalikkuse väga palju räägitud, kuna rahajagamine tekitab alati pingeid ja kahtlustusi. Seepärast saab ka ettevõtjate lubatud annetuse kasutamine olema avalikkuse kontrolli all ning rahvalt nõu küsides, rõhutas Leima.

Tagasi üles